Pretraživanje

sreda, 12. decembar 2018.

Sekretarijat za opšte poslove

Poziv za podnošenje ponuda za javnu nabavku broj 78/18

sreda, 12. decembar 2018.

Sekretarijat za imovinske i pravne poslove

Poziv za podnošenje ponuda za javnu nabavku broj 4/18

sreda, 12. decembar 2018.

Sekretarijat za obrazovanje i dečju zaštitu

Poziv za podnošenje ponuda za javnu nabavku broj 16/18

utorak, 11. decembar 2018.

Sekretarijat za opšte poslove

Poziv za podnošenje ponuda za javnu nabavku broj 87/18

ponedeljak, 10. decembar 2018.

Sekretarijat za opšte poslove

Poziv za podnošenje ponuda za javnu nabavku broj 92/18

petak, 7. decembar 2018.

Sekretarijat za socijalnu zaštitu

Poziv za podnošenje ponuda za javnu nabavku broj 39/18

sreda, 5. decembar 2018.

Sekretarijat za opšte poslove

Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka za javnu nabavku broj 83/18