Pretraživanje

petak, 1. decembar 2017.

Sekretarijat za zaštitu životne sredine

Poziv za podnošenje ponuda za javnu nabavku broj 12/17

četvrtak, 30. novembar 2017.

Sekretarijat za opšte poslove

Poziv za podnošenje ponuda za javnu nabavku broj 68/17

četvrtak, 30. novembar 2017.

Sekretarijat za imovinske i pravne poslove

Poziv za podnošenje ponuda za javnu nabavku broj 21/17

utorak, 28. novembar 2017.

Sekretarijat za imovinske i pravne poslove

Poziv za podnošenje ponuda za javnu nabavku broj 8/17

utorak, 28. novembar 2017.

Sekretarijat za investicije

Poziv za podnošenje ponuda za javnu nabavku broj 30/2017

petak, 24. novembar 2017.

Sekretarijat za zaštitu životne sredine

Poziv za podnošenje ponuda za javnu nabavku broj 7/17

petak, 24. novembar 2017.

Sekretarijat za socijalnu zaštitu

Poziv za podnošenje ponuda za javnu nabavku broj 32/17