Pretraživanje

sreda, 29. maj 2019.

Sekretarijat za obrazovanje i dečju zaštitu

Poziv za podnošenje ponuda za javnu nabavku broj 12/19

sreda, 29. maj 2019.

Sekretarijat za imovinske i pravne poslove

Poziv za podnošenje ponuda za javnu nabavku broj 4/19

petak, 24. maj 2019.

Sekretarijat za investicije

Poziv za podnošenje ponuda za javnu nabavku broj 14/18

sreda, 22. maj 2019.

Sekretarijat za imovinske i pravne poslove

Poziv za podnošenje ponuda za javnu nabavku broj 5/19