Pretraživanje

petak, 20. april 2018.

Sekretarijat za opšte poslove

Odluka o zaključenju okvirnog sporazuma za javnu nabavku broj 2/18

četvrtak, 19. april 2018.

Sekretarijat za opšte poslove

Poziv za podnošenje ponuda za javnu nabavku broj 13/18, partija 6

četvrtak, 19. april 2018.

Sekretarijat za opšte poslove

Poziv za podnošenje ponuda za javnu nabavku broj 11/18

sreda, 18. april 2018.

Sekretarijat za socijalnu zaštitu

Prethodno obaveštenje – Oprema za potrebe Prihvatilišta za decu i mlade

sreda, 18. april 2018.

Sekretarijat za socijalnu zaštitu

Poziv za podnošenje ponuda za javnu nabavku broj 14/18

utorak, 17. april 2018.

Sekretarijat za obrazovanje i dečju zaštitu

Poziv za podnošenje ponuda za javnu nabavku broj 2/18

ponedeljak, 16. april 2018.

Sekretarijat za imovinske i pravne poslove

Poziv za podnošenje ponuda za javnu nabavku broj 11/18