Pretraživanje

petak, 21. februar 2020.

Sekretarijat za opšte poslove

Odluka o dodeli ugovora za javnu nabavku broj 88/19

petak, 21. februar 2020.

Sekretarijat za obrazovanje i dečju zaštitu

Odluka o dodeli ugovora za javnu nabavku broj 35/19

petak, 21. februar 2020.

Sekretarijat za obrazovanje i dečju zaštitu

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za javnu nabavku broj 32/19

petak, 21. februar 2020.

Sekretarijat za imovinske i pravne poslove

Odluka o zaključenju okvirnog sporazuma za javnu nabavku broj 44/19

petak, 21. februar 2020.

Sekretarijat za imovinske i pravne poslove

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za javnu nabavku broj 33/19

petak, 21. februar 2020.

Sekretarijat za imovinske i pravne poslove

Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu za javnu nabavku 32/19

četvrtak, 20. februar 2020.

Sekretarijat za socijalnu zaštitu

Obaveštenje o obustavi postupka za javnu nabavku 71/19