Pretraživanje

četvrtak, 18. jul 2019.

Sekretarijat za zaštitu životne sredine

Odluka o dodeli ugovora za javnu nabavku broj 6/19

četvrtak, 18. jul 2019.

Sekretarijat za zaštitu životne sredine

Odluka o dodeli ugovora za javnu nabavku broj 5/19

četvrtak, 18. jul 2019.

Sekretarijat za investicije

Odluka o izmeni ugovora za javnu nabavku broj 39/18

četvrtak, 18. jul 2019.

Sekretarijat za obrazovanje i dečju zaštitu

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za javnu nabavku broj 15/18, partija 8

četvrtak, 18. jul 2019.

Sekretarijat za imovinske i pravne poslove

Poziv za podnošenje ponuda za javnu nabavku broj 26/19

četvrtak, 18. jul 2019.

Sekretarijat za imovinske i pravne poslove

Odluka o dodeli ugovora za javnu nabavku broj 11/19

sreda, 17. jul 2019.

Sekretarijat za poslove odbrane, vanrednih situacija, komunikacije i koordinaciju odnosa sa građanima

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za javnu nabavku broj 6/19