Pretraživanje

ponedeljak, 14. januar 2019.

Sekretarijat za opšte poslove

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za javnu nabavku broj 83/18

ponedeljak, 14. januar 2019.

Sekretarijat za saobraćaj

Obaveštenje o produženju roka za javnu nabavku broj 21/18

petak, 11. januar 2019.

Kancelarija za mlade

Poziv za podnošenje ponuda za javnu nabavku broj N-23/18

petak, 11. januar 2019.

Sekretarijat za imovinske i pravne poslove

Odluka o zaključenju okvirnog sporazuma za javnu nabavku broj 30/18

petak, 11. januar 2019.

Sekretarijat za zaštitu životne sredine

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za javnu nabavku broj 12/18

četvrtak, 10. januar 2019.

Sekretarijat za opšte poslove

Poziv za podnošenje ponuda za javnu nabavku broj 98/18

sreda, 9. januar 2019.

Sekretarijat za opšte poslove

Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu za javnu nabavku 63/18