Pretraživanje

ponedeljak, 16. septembar 2019.

Sekretarijat za opšte poslove

Obaveštenje o obustavi postupka za javnu nabavku 47/19

ponedeljak, 16. septembar 2019.

Sekretarijat za opšte poslove

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za javnu nabavku broj 31/19, partija 2

petak, 13. septembar 2019.

Sekretarijat za opšte poslove

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za javnu nabavku broj 31/19, partija 4

petak, 13. septembar 2019.

Sekretarijat za opšte poslove

Obaveštenje o obustavi postupka za javnu nabavku 16/19

petak, 13. septembar 2019.

Sekretarijat za investicije

Odluka o izmeni ugovora za javnu nabavku broj 34/18

petak, 13. septembar 2019.

Sekretarijat za investicije

Odluka o izmeni ugovora za javnu nabavku broj 5/2018

petak, 13. septembar 2019.

Sekretarijat za opšte poslove

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za javnu nabavku broj 31/19, partija 5