Pretraživanje

utorak, 23. april 2019.

Sekretarijat za obrazovanje i dečju zaštitu

Poziv za podnošenje ponuda za javnu nabavku broj 2/19

utorak, 23. april 2019.

Sekretarijat za energetiku

Poziv za podnošenje ponuda za javnu nabavku broj 6/19

ponedeljak, 22. april 2019.

Sekretarijat za investicije

Odluka o izmeni ugovora za javnu nabavku broj 9/2018

petak, 19. april 2019.

Sekretarijat za opšte poslove

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za javnu nabavku broj 4/19

petak, 19. april 2019.

Sekretarijat za obrazovanje i dečju zaštitu

Poziv za podnošenje ponuda za javnu nabavku broj 6/19

četvrtak, 18. april 2019.

Sekretarijat za socijalnu zaštitu

Poziv za podnošenje ponuda za javnu nabavku broj 20/19

četvrtak, 18. april 2019.

Sekretarijat za opšte poslove

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za javnu nabavku broj 1/19