Pretraživanje

petak, 14. septembar 2018.

Sekretarijat za opšte poslove

Poziv za podnošenje ponuda za javnu nabavku broj 65/18

petak, 14. septembar 2018.

Sekretarijat za socijalnu zaštitu

Odluka o zaključenju okvirnog sporazuma za javnu nabavku broj 21/18

četvrtak, 13. septembar 2018.

Sekretarijat za opšte poslove

Obaveštenje o obustavi postupka za javnu nabavku 55/18

sreda, 12. septembar 2018.

Sekretarijat za investicije

Poziv za podnošenje ponuda za javnu nabavku broj 27/18

sreda, 12. septembar 2018.

Sekretarijat za opšte poslove

Poziv za podnošenje ponuda za javnu nabavku broj 67/18

ponedeljak, 10. septembar 2018.

Sekretarijat za saobraćaj

Poziv za podnošenje ponuda za javnu nabavku broj 16/18

ponedeljak, 10. septembar 2018.

Sekretarijat za inspekcijske poslove

Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu za javnu nabavku 1/18