Pretraživanje

petak, 9. novembar 2018.

Sekretarijat za opšte poslove

Odluka o dodeli ugovora za javnu nabavku 55/18

četvrtak, 8. novembar 2018.

Sekretarijat za socijalnu zaštitu

Odluka o dodeli ugovora za javnu nabavku broj 30/18

četvrtak, 8. novembar 2018.

Sekretarijat za opšte poslove

Odluka o dodeli ugovora za javnu nabavku broj 65/18

četvrtak, 8. novembar 2018.

Sekretarijat za zaštitu životne sredine

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za javnu nabavku broj 10/18

četvrtak, 8. novembar 2018.

Sekretarijat za zaštitu životne sredine

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za javnu nabavku broj 9/18

utorak, 6. novembar 2018.

Sekretarijat za opšte poslove

Obaveštenje o obustavi postupka za postupak javne nabavke broj 11/18

utorak, 6. novembar 2018.

Sekretarijat za opšte poslove

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za javnu nabavku broj 48/18