Pretraživanje

sreda, 17. januar 2018.

Sekretarijat za sport i omladinu

Obaveštenje o produženju roka za javnu nabavku 2/17

sreda, 17. januar 2018.

Sekretarijat za imovinske i pravne poslove

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za javnu nabavku 19/17

sreda, 17. januar 2018.

Sekretarijat za investicije

Odluka o izmeni ugovora za javnu nabavku 14/17

sreda, 17. januar 2018.

Sekretarijat za investicije

Odluka o dodeli ugovora za javnu nabavku broj 27/15

sreda, 17. januar 2018.

Sekretarijat za zaštitu životne sredine

Odluka o dodeli ugovora za javnu nabavku broj 7/17

sreda, 17. januar 2018.

Sekretarijat za zaštitu životne sredine

Odluka o dodeli ugovora za javnu nabavku broj 10/17

sreda, 17. januar 2018.

Sekretarijat za zaštitu životne sredine

Odluka o dodeli ugovora za javnu nabavku broj 6/17