Pretraživanje

petak, 13. septembar 2019.

Sekretarijat za obrazovanje i dečju zaštitu

Odluka o izmeni ugovora za centralizovanu javnu nabavku dobra broj 4/18

petak, 13. septembar 2019.

Sekretarijat za zaštitu životne sredine

Obaveštenje o produženju roka za javnu nabavku broj 14/19

petak, 13. septembar 2019.

Sekretarijat za obrazovanje i dečju zaštitu

Prethodno obaveštenje - Kupovina hleba i kora za pitu za potrebe predškolskih ustanova

četvrtak, 12. septembar 2019.

Sekretarijat za opšte poslove

Odluka o dodeli ugovora za javnu nabavku broj 42/19

četvrtak, 12. septembar 2019.

Sekretarijat za opšte poslove

Poziv za podnošenje ponuda za javnu nabavku broj 50/19

četvrtak, 12. septembar 2019.

Sekretarijat za opšte poslove

Obaveštenje o produženju roka za javnu nabavku broj 28/19

sreda, 11. septembar 2019.

Sekretarijat za opšte poslove

Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu za javnu nabavku 31/19, partija 1