Pretraživanje

ponedeljak, 16. april 2018.

Sekretarijat za opšte poslove

Poziv za podnošenje ponuda za javnu nabavku broj 5/18

ponedeljak, 16. april 2018.

Sekretarijat za obrazovanje i dečju zaštitu

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za javnu nabavku broj 13/17

petak, 13. april 2018.

Sekretarijat za opšte poslove

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za javnu nabavku broj 68/17

petak, 13. april 2018.

Sekretarijat za opšte poslove

Odluka o dodeli ugovora za javnu nabavku broj 74/17

petak, 13. april 2018.

Sekretarijat za socijalnu zaštitu

Poziv za podnošenje ponuda za javnu nabavku dobra, 4/18

četvrtak, 12. april 2018.

Sekretarijat za opšte poslove

Poziv za podnošenje ponuda za javnu nabavku broj 9/18