Pretraživanje

ponedeljak, 10. septembar 2018.

Sekretarijat za socijalnu zaštitu

Poziv za podnošenje ponuda za javnu nabavku broj 16/18

ponedeljak, 10. septembar 2018.

Sekretarijat za zaštitu životne sredine

Odluka o dodeli ugovora za javnu nabavku broj 8/18

ponedeljak, 10. septembar 2018.

Sekretarijat za opšte poslove

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za javnu nabavku broj 41/18

petak, 7. septembar 2018.

Sekretarijat za opšte poslove

Poziv za podnošenje ponuda za javnu nabavku broj 60/18

petak, 7. septembar 2018.

Sekretarijat za socijalnu zaštitu

Poziv za podnošenje ponuda za javnu nabavku broj 18/18

petak, 7. septembar 2018.

Sekretarijat za obrazovanje i dečju zaštitu

Obaveštenje o obustavi postupka za javnu nabavku 7/18, partije 1 i 4

petak, 7. septembar 2018.

Sekretarijat za opšte poslove

Odluka o dodeli ugovora za javnu nabavku broj 46/18