Pretraživanje

sreda, 17. april 2019.

Sekretarijat za opšte poslove

Poziv za podnošenje ponuda za javnu nabavku broj 16/19

utorak, 16. april 2019.

Sekretarijat za investicije

Odluka o obustavi postupka za javnu nabavku broj 44/18

utorak, 16. april 2019.

Sekretarijat za opšte poslove

Odluka o dodeli ugovora za javnu nabavku broj 4/19

utorak, 16. april 2019.

Sekretarijat za opšte poslove

Odluka o zaključenju okvirnog sporazuma za javnu nabavku broj 38/18

petak, 12. april 2019.

Sekretarijat za zaštitu životne sredine

Poziv za podnošenje ponuda za javnu nabavku broj 7/19