Pretraživanje

sreda, 14. novembar 2018.

Sekretarijat za socijalnu zaštitu

Odluka o obustavi postupka za javnu nabavku broj 34/18

utorak, 13. novembar 2018.

Sekretarijat za opšte poslove

Poziv za podnošenje ponuda za javnu nabavku broj 75/18

utorak, 13. novembar 2018.

Sekretarijat za saobraćaj

Obaveštenje o produženju roka za javnu nabavku broj 4/18

utorak, 13. novembar 2018.

Sekretarijat za poslove odbrane, vanrednih situacija, komunikacije i koordinaciju odnosa sa građanima

Odluka o dodeli ugovora za javnu nabavku broj 1/2018

utorak, 13. novembar 2018.

Sekretarijat za obrazovanje i dečju zaštitu

Poziv za podnošenje ponuda za javnu nabavku broj 9/18

petak, 9. novembar 2018.

Sekretarijat za opšte poslove

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za javnu nabavku broj 56/18, partije 1 i 3

petak, 9. novembar 2018.

Sekretarijat za opšte poslove

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za javnu nabavku broj 67/18