Pretraživanje

utorak, 16. januar 2018.

Sekretarijat za imovinske i pravne poslove

Poziv za podnošenje ponuda za javnu nabavku broj 24/17

utorak, 16. januar 2018.

Sekretarijat za opšte poslove

Poziv za podnošenje ponuda za javnu nabavku broj 79/17

utorak, 16. januar 2018.

Sekretarijat za obrazovanje i dečju zaštitu

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za javnu nabavku 13/17

ponedeljak, 15. januar 2018.

Sekretarijat za investicije

Poziv za podnošenje ponuda za javnu nabavku broj 39/17

petak, 12. januar 2018.

Sekretarijat za sport i omladinu

Obaveštenje o produženju roka za javnu nabavku 2/17

petak, 12. januar 2018.

Sekretarijat za investicije

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za javnu nabavku 19/17

petak, 12. januar 2018.

Sekretarijat za investicije

Poziv za podnošenje ponuda za javnu nabavku broj 37/2017