Pretraživanje

ponedeljak, 5. novembar 2018.

Sekretarijat za opšte poslove

Poziv za podnošenje ponuda za javnu nabavku broj 73/18

petak, 2. novembar 2018.

Sekretarijat za inspekcijske poslove

Obaveštenje o obustavi postupka za javnu nabavku 5/18

petak, 2. novembar 2018.

Sekretarijat za opšte poslove

Poziv za podnošenje ponuda za javnu nabavku broj 84/18

petak, 2. novembar 2018.

Sekretarijat za investicije

Odluka o izmeni ugovora za javnu nabavku broj 11/18

petak, 2. novembar 2018.

Sekretarijat za investicije

Odluka o izmeni ugovora za javnu nabavku broj 31/17

petak, 2. novembar 2018.

Sekretarijat za investicije

Obaveštenje o podnetom zahtevu za zaštitu prava za javnu nabavku broj 13/18

petak, 2. novembar 2018.

Sekretarijat za socijalnu zaštitu

Poziv za podnošenje ponuda za javnu nabavku broj 22/18