Pretraživanje

četvrtak, 4. april 2019.

Sekretarijat za opšte poslove

Obaveštenje o produženju roka za javnu nabavku broj 12/19

četvrtak, 4. april 2019.

Sekretarijat za opšte poslove

Poziv za podnošenje ponuda za javnu nabavku broj 11/19

četvrtak, 4. april 2019.

Sekretarijat za opšte poslove

Odluka o izmeni ugovora za javnu nabavku broj 29/18

četvrtak, 4. april 2019.

Sekretarijat za obrazovanje i dečju zaštitu

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za javnu nabavku broj 3/18

četvrtak, 4. april 2019.

Sekretarijat za obrazovanje i dečju zaštitu

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za javnu nabavku broj 2/18, partija 2

četvrtak, 4. april 2019.

Sekretarijat za opšte poslove

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za javnu nabavku broj 81/18