Pretraživanje

ponedeljak, 8. jul 2019.

Sekretarijat za opšte poslove

Poziv za podnošenje ponuda za javnu nabavku broj 31/19

ponedeljak, 8. jul 2019.

Sekretarijat za socijalnu zaštitu

Odluka o zaključenju okvirnog sporazuma za javnu nabavku broj 27/19 - partija 2

ponedeljak, 8. jul 2019.

Sekretarijat za socijalnu zaštitu

Odluka o obustavi postupka za javnu nabavku broj 27/19 - partija 1

ponedeljak, 8. jul 2019.

Sekretarijat za investicije

Odluka o izmeni ugovora o javnoj nabavci 30/2018

ponedeljak, 8. jul 2019.

Sekretarijat za investicije

Odluka o izmeni ugovora za javnu nabavku broj 32/18

ponedeljak, 8. jul 2019.

Sekretarijat za investicije

Odluka o izmeni ugovora za javnu nabavku broj 33/18

ponedeljak, 8. jul 2019.

Sekretarijat za investicije

Odluka o obustavi postupka za javnu nabavku broj 14/18