Pretraživanje

četvrtak, 5. april 2018.

Sekretarijat za imovinske i pravne poslove

Poziv za podnošenje ponuda za javnu nabavku broj 3/18

četvrtak, 5. april 2018.

Sekretarijat za investicije

Poziv za podnošenje ponuda za javnu nabavku broj 34/17

četvrtak, 5. april 2018.

Sekretarijat za investicije

Poziv za podnošenje ponuda za javnu nabavku broj 28/17

četvrtak, 5. april 2018.

Sekretarijat za imovinske i pravne poslove

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za javnu nabavku broj 28/17

četvrtak, 5. april 2018.

Sekretarijat za socijalnu zaštitu

Odluka o zaključenju okvirnog sporazuma za javnu nabavku broj 6/18