Pretraživanje

sreda, 4. septembar 2019.

Sekretarijat za imovinske i pravne poslove

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za javnu nabavku broj 1/19

sreda, 4. septembar 2019.

Sekretarijat za zaštitu životne sredine

Odluka o dodeli ugovora za javnu nabavku broj 9/19

utorak, 3. septembar 2019.

Sekretarijat za investicije

Poziv za podnošenje ponuda za javnu nabavku broj 12/2019

utorak, 3. septembar 2019.

Sekretarijat za opšte poslove

Poziv za podnošenje ponuda za javnu nabavku broj 46/19

ponedeljak, 2. septembar 2019.

Sekretarijat za energetiku

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za javnu nabavku broj 7/19

ponedeljak, 2. septembar 2019.

Sekretarijat za opšte poslove

Poziv za podnošenje ponuda za javnu nabavku broj 48/19