Pretraživanje

utorak, 17. mart 2020.

Sekretarijat za socijalnu zaštitu

Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka za javnu nabavku broj 14/20

ponedeljak, 16. mart 2020.

Sekretarijat za opšte poslove

Odluka o dodeli ugovora za javnu nabavku broj 5/20

ponedeljak, 16. mart 2020.

Sekretarijat za zaštitu životne sredine

Odluka o dodeli ugovora za javnu nabavku broj 10/19

ponedeljak, 16. mart 2020.

Sekretarijat za imovinske i pravne poslove

Poziv za podnošenje ponuda za javnu nabavku broj 3/20

ponedeljak, 16. mart 2020.

Sekretarijat za opšte poslove

Odluka o izmeni ugovora za javnu nabavku broj 87/18

ponedeljak, 16. mart 2020.

Sekretarijat za opšte poslove

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za javnu nabavku broj 73/19 - partija 7

ponedeljak, 16. mart 2020.

Sekretarijat za opšte poslove

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za javnu nabavku broj 73/19, partija 8