Pretraživanje

petak, 8. februar 2019.

Sekretarijat za javni prevoz

Poziv za podnošenje ponuda za javnu nabavku broj 1/18

petak, 8. februar 2019.

Sekretarijat za informisanje

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za javnu nabavku broj 2/18

petak, 8. februar 2019.

Sekretarijat za opšte poslove

Odluka o zaključenju okvirnog sporazuma za javnu nabavku broj 93/18

petak, 8. februar 2019.

Sekretarijat za opšte poslove

Odluka o dodeli ugovora za javnu nabavku broj 98/18

petak, 8. februar 2019.

Sekretarijat za opšte poslove

Obaveštenje o obustavi postupka za javnu nabavku 11/18

petak, 8. februar 2019.

Sekretarijat za investicije

Odluka o izmeni ugovora za javnu nabavku broj 3/17

petak, 8. februar 2019.

Sekretarijat za opšte poslove

Odluka o zaključenju okvirnog sporazuma za javnu nabavku broj 92/18