Pretraživanje

ponedeljak, 2. decembar 2019.

Sekretarijat za opšte poslove

Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu za javnu nabavku 8/19

petak, 29. novembar 2019.

Sekretarijat za opšte poslove

Obaveštenje o obustavi postupka za javnu nabavku 16/19

petak, 29. novembar 2019.

Sekretarijat za obrazovanje i dečju zaštitu

Poziv za podnošenje ponuda za javnu nabavku broj 30/19

petak, 29. novembar 2019.

Sekretarijat za poslove odbrane, vanrednih situacija, komunikacije i koordinaciju odnosa sa građanima

Poziv za podnošenje ponuda za javnu nabavku broj 8/2019

petak, 29. novembar 2019.

Sekretarijat za saobraćaj

Poziv za podnošenje ponuda za javnu nabavku broj 10/19

četvrtak, 28. novembar 2019.

Sekretarijat za saobraćaj

Poziv za podnošenje ponuda za javnu nabavku broj 4/19

četvrtak, 28. novembar 2019.

Sekretarijat za investicije

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za javnu nabavku broj 8/19