Pretraživanje

petak, 7. septembar 2018.

Sekretarijat za opšte poslove

Odluka o dodeli ugovora za javnu nabavku broj 33/18

petak, 7. septembar 2018.

Sekretarijat za opšte poslove

Odluka o obustavi postupka za javnu nabavku broj 55/18

petak, 7. septembar 2018.

Sekretarijat za opšte poslove

Odluka o dodeli ugovora za javnu nabavku broj 52/18

petak, 7. septembar 2018.

Sekretarijat za opšte poslove

Odluka o zaključenju okvirnog sporazuma za javnu nabavku broj 123/18

četvrtak, 6. septembar 2018.

Sekretarijat za obrazovanje i dečju zaštitu

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za javnu nabavku broj 1/18, partije 1, 2, 3 i 4

četvrtak, 6. septembar 2018.

Sekretarijat za investicije

Poziv za podnošenje ponuda za javnu nabavku broj 25/18

četvrtak, 6. septembar 2018.

Sekretarijat za socijalnu zaštitu

Odluka o obustavi postupka za javnu nabavku broj 27/18