Pretraživanje

četvrtak, 13. februar 2020.

Sekretarijat za socijalnu zaštitu

Poziv za podnošenje ponuda za javnu nabavku broj 70/19

četvrtak, 13. februar 2020.

Sekretarijat za obrazovanje i dečju zaštitu

Odluka o dodeli ugovora za javnu nabavku broj 34/19

sreda, 12. februar 2020.

Sekretarijat za opšte poslove

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za javnu nabavku broj 55/19

sreda, 12. februar 2020.

Sekretarijat za obrazovanje i dečju zaštitu

Odluka o dodeli ugovora za javnu nabavku broj 26/19

sreda, 12. februar 2020.

Sekretarijat za obrazovanje i dečju zaštitu

Odluka o dodeli ugovora za javnu nabavku broj 25/19

utorak, 11. februar 2020.

Sekretarijat za socijalnu zaštitu

Poziv za podnošenje ponuda za javnu nabavku broj 64/19

ponedeljak, 10. februar 2020.

Sekretarijat za investicije

Odluka o izmeni ugovora za javnu nabavku broj 31/18