Pretraživanje

sreda, 30. januar 2019.

Sekretarijat za opšte poslove

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za javnu nabavku broj 56/18, partija 3

utorak, 29. januar 2019.

Sekretarijat za obrazovanje i dečju zaštitu

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za javnu nabavku broj 15/18, partija 4

utorak, 29. januar 2019.

Sekretarijat za zaštitu životne sredine

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za javnu nabavku broj 11/18

ponedeljak, 28. januar 2019.

Sekretarijat za investicije

Odluka o izmeni ugovora za javnu nabavku broj 5/2018

ponedeljak, 28. januar 2019.

Sekretarijat za investicije

Poziv za podnošenje ponuda za javnu nabavku broj 48/18

ponedeljak, 28. januar 2019.

Sekretarijat za opšte poslove

Odluka o dodeli ugovora za javnu nabavku broj 64/18

ponedeljak, 28. januar 2019.

Sekretarijat za opšte poslove

Odluka o dodeli ugovora za javnu nabavku broj 72/18