Pretraživanje

četvrtak, 5. april 2018.

Sekretarijat za socijalnu zaštitu

Odluka o zaključenju okvirnog sporazuma za javnu nabavku broj 6/18

sreda, 4. april 2018.

Sekretarijat za opšte poslove

Poziv za podnošenje ponuda za javnu nabavku broj 1/18

utorak, 3. april 2018.

Sekretarijat za obrazovanje i dečju zaštitu

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za javnu nabavku broj 3/17