Pretraživanje

utorak, 3. septembar 2019.

Sekretarijat za investicije

Poziv za podnošenje ponuda za javnu nabavku broj 12/2019

utorak, 3. septembar 2019.

Sekretarijat za opšte poslove

Poziv za podnošenje ponuda za javnu nabavku broj 46/19

ponedeljak, 2. septembar 2019.

Sekretarijat za energetiku

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za javnu nabavku broj 7/19

ponedeljak, 2. septembar 2019.

Sekretarijat za opšte poslove

Poziv za podnošenje ponuda za javnu nabavku broj 48/19

ponedeljak, 2. septembar 2019.

Sekretarijat za opšte poslove

Poziv za podnošenje ponuda za javnu nabavku broj 28/19

ponedeljak, 2. septembar 2019.

Sekretarijat za finansije

Poziv za podnošenje ponuda za javnu nabavku broj 3/2019