Pretraživanje

četvrtak, 4. april 2019.

Sekretarijat za opšte poslove

Poziv za podnošenje ponuda za javnu nabavku broj 17/19

sreda, 3. april 2019.

Sekretarijat za socijalnu zaštitu

Odluka o dodeli ugovora za javnu nabavku broj 5/19

sreda, 3. april 2019.

Sekretarijat za opšte poslove

Odluka o dodeli ugovora za javnu nabavku broj 1/19

utorak, 2. april 2019.

Sekretarijat za imovinske i pravne poslove

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za javnu nabavku broj 28/18

utorak, 2. april 2019.

Sekretarijat za imovinske i pravne poslove

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za javnu nabavku broj 22/18

utorak, 2. april 2019.

Sekretarijat za opšte poslove

Poziv za podnošenje ponuda za javnu nabavku broj 10/19

utorak, 2. april 2019.

Sekretarijat za imovinske i pravne poslove

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za javnu nabavku broj 20/18, partije 1, 2 i 3