Pretraživanje

ponedeljak, 27. avgust 2018.

Sekretarijat za informisanje

Poziv za podnošenje ponuda za javnu nabavku broj 4/18

ponedeljak, 27. avgust 2018.

Sekretarijat za obrazovanje i dečju zaštitu

Odluka o dodeli ugovora za javnu nabavku broj 8/18

petak, 24. avgust 2018.

Sekretarijat za opšte poslove

Poziv za podnošenje ponuda za javnu nabavku broj 10/18

petak, 24. avgust 2018.

Sekretarijat za obrazovanje i dečju zaštitu

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za javnu nabavku broj 4/18

petak, 24. avgust 2018.

Sekretarijat za socijalnu zaštitu

Poziv za podnošenje ponuda za javnu nabavku broj 22/18

petak, 24. avgust 2018.

Sekretarijat za obrazovanje i dečju zaštitu

Prethodno obaveštenje - Kuhinjska oprema za potrebe predškolskih ustanova grada Beograda

petak, 24. avgust 2018.

Sekretarijat za obrazovanje i dečju zaštitu

Prethodno obaveštenje - Nameštaj za potrebe predškolskih ustanova grada Beograda