Pretraživanje

četvrtak, 27. decembar 2018.

Sekretarijat za opšte poslove

Obaveštenje o obustavi postupka za javnu nabavku 84/18

četvrtak, 27. decembar 2018.

Sekretarijat za zaštitu životne sredine

Odluka o dodeli ugovora za javnu nabavku broj 15/18

sreda, 26. decembar 2018.

Sekretarijat za investicije

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za javnu nabavku broj 20/18

sreda, 26. decembar 2018.

Sekretarijat za opšte poslove

Odluka o obustavi postupka za javnu nabavku broj 62/18, partija 3

sreda, 26. decembar 2018.

Sekretarijat za poslove odbrane, vanrednih situacija, komunikacije i koordinaciju odnosa sa građanima

Odluka o dodeli ugovora za javnu nabavku broj 3/18

sreda, 26. decembar 2018.

Sekretarijat za opšte poslove

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za javnu nabavku broj 15/18, partija 1