Pretraživanje

petak, 29. decembar 2017.

Sekretarijat za socijalnu zaštitu

Poziv za podnošenje ponuda za javnu nabavku broj 42/17

petak, 29. decembar 2017.

Sekretarijat za socijalnu zaštitu

Poziv za podnošenje ponuda za javnu nabavku broj 41/17

petak, 29. decembar 2017.

Sekretarijat za opšte poslove

Poziv za podnošenje ponuda za javnu nabavku broj 66/17

petak, 29. decembar 2017.

Sekretarijat za socijalnu zaštitu

Poziv za podnošenje ponuda za javnu nabavku broj 30/17

petak, 29. decembar 2017.

Sekretarijat za opšte poslove

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za javnu nabavku 6/17

petak, 29. decembar 2017.

Sekretarijat za poslove odbrane, vanrednih situacija, komunikacije i koordinaciju odnosa sa građanima

Odluka o dodeli ugovora za javnu nabavku broj 11/17

petak, 29. decembar 2017.

Sekretarijat za poslove odbrane, vanrednih situacija, komunikacije i koordinaciju odnosa sa građanima

Odluka o dodeli ugovora za javnu nabavku broj 12/17