Pretraživanje

ponedeljak, 6. maj 2019.

Sekretarijat za zaštitu životne sredine

Poziv za podnošenje ponuda za javnu nabavku broj 2/19

ponedeljak, 6. maj 2019.

Sekretarijat za opšte poslove

Obaveštenje o obustavi postupka za javnu nabavku 6/19

ponedeljak, 6. maj 2019.

Sekretarijat za obrazovanje i dečju zaštitu

Odluka o dodeli ugovora za javnu nabavku broj 19/18

petak, 3. maj 2019.

Sekretarijat za imovinske i pravne poslove

Poziv za podnošenje ponuda za javnu nabavku broj 10/19

petak, 3. maj 2019.

Sekretarijat za investicije

Obaveštenje o obustavi postupka za javnu nabavku 44/18

petak, 3. maj 2019.

Sekretarijat za opšte poslove

Poziv za podnošenje ponuda za javnu nabavku broj 19/19

utorak, 30. april 2019.

Sekretarijat za obrazovanje i dečju zaštitu

Poziv za podnošenje ponuda za javnu nabavku broj 5/19