Pretraživanje

petak, 26. oktobar 2018.

Sekretarijat za opšte poslove

Odluka o dodeli ugovora za javnu nabavku broj 67/18

četvrtak, 25. oktobar 2018.

Sekretarijat za opšte poslove

Poziv za podnošenje ponuda za javnu nabavku broj 66/18

četvrtak, 25. oktobar 2018.

Sekretarijat za imovinske i pravne poslove

Poziv za podnošenje ponuda za javnu nabavku broj 5/18

četvrtak, 25. oktobar 2018.

Sekretarijat za investicije

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za javnu nabavku broj 39/18

sreda, 24. oktobar 2018.

Sekretarijat za imovinske i pravne poslove

Poziv za podnošenje ponuda za javnu nabavku broj 28/18

sreda, 24. oktobar 2018.

Sekretarijat za obrazovanje i dečju zaštitu

Poziv za podnošenje ponuda za javnu nabavku broj 14/18

sreda, 24. oktobar 2018.

Sekretarijat za zaštitu životne sredine

Odluka o obustavi postupka za javnu nabavku broj 11/18