Nikola Nikodijević - obilazak radova na rekonstrukciji magistralnog toplovoda toplane "Novi Beograd"

U petak, 24. avgusta, u 9 časova, predsednik Skupštine grada Nikola Nikodijević obići će završne radove na rekonstrukciji magistralnog toplovoda toplane „Novi Beograd” koji se nalazi na konstrukciji mosta „Gazela”.
Ovo je jedna od najznačajnijih investicija razvojnih projekata JKP „Beogradske eletrane” i predstavlja prekretnicu u korišćenju magistralnog toplovoda preko reke Save.  

Obilasku radova prisustvovaće i direktor JKP „Beogradske elektrane” Goran Aleksić.

NAPOMENA: Organizovan prevoz za predstavnike medija u 8.30 časova ispred Starog Dvora (Dragoslava Jovanovića 2).

Mesto okupljanja:  Zvaničan ulaz na Sajam, posle rampe prvo skretanje desno put vodi do mesta ispod mosta „Gazela”.


Pozivamo vas da medijski ispratite ovaj događaj.