Andreja Mladenović, svečanost povodom zatvaranja 16. Međunarodnog kongresa slavista

U nedelju, 26. avgusta, u 14 časova, pomoćnik gradonačelnika Andreja Mladenović obratiće se na svečanosti povodom zatvaranja 16. Međunarodnog kongresa slavista (Svečana sala Starog dvora, Dragoslava Jovanovića 2).

Tom prilikom, Filološki fakultet Univerziteta u Beogradu i Međunarodni komitet slavista uručiće gospodinu Mladenoviću Povelju zahvalnosti za uspešnu saradnju i podršku u radu ovogodišnjeg kongresa.

Pozivamo vas da medijski ispratite ovaj događaj.