Dom zdravlja Voždovac

Dom zdravlja „Voždovac”
Ustanička 16
tel. 3080-500, 3080-502 faks 2443-594
e-mail: office@dzvozdovac.rs
www.dzvozdovac.rs

Dom zdravlja je zdravstvena ustanova na primarnom nivou zdravstvene delatnosti u kojoj se obezbeđuje zdravstvena zaštita za sve kategorije stanovnika, opšta medicina, zdravstvena zaštita žena i dece, patronažna služba, laboratorijska, radiološka i druga dijagnostika, stomatološka zdravstvena zaštita, zdravstvena zaštita zaposlenih, odnosno medicina rada, specijalističko-konsultativna delatnost i fizikalna medicina i rehabilitacija.

Služba za zdravstvenu zaštitu odraslih stanovnika: 3080-541
Odsek za opštu medicinu 2440-455
Odsek za kućno lečenje, negu i palijativno zbrinjavanje 2441-980
Centar za preventivne zdravstvene usluge 2457-045, 3080-560

Služba za zdravstvenu zaštitu žena: 3080-566, 3080-533

Služba za zdravstvenu zaštitu dece i školske dece: 3837-627, 3080-545
Odsek za zdravstvenu zaštitu predškolske dece 3080-670
Razvojno savetovalište 3080-687
Odsek za zdravstvenu zaštitu školske dece 3080-543

Služba za polivalentnu patronažu: 3080-559, 3080-606

Služba za zdravstvenu zaštitu radnika: 3080-568, 2432-599

Služba za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju: 3080-598, 3080-629

Služba za specijalističko-konsultativnu delatnost: 3080-590, 3080-583
Odeljenje za internu medicinu 3080-575, 3080-660, 3080-562
Odeljenje za oftalmologiju 3080-666, 3080-665, 3080-587
Odeljenje za otorinolaringologiju 3080-664, 3080-663
Odeljenje za psihijatriju (mentalno zdravlje) 3080-576, 2443-344

Služba za laboratorijsku, radiološku i drugu dijagnostiku: 3080-622, 3080-668
Odsek za laboratorijsku dijagnostiku 3080-676
Odeljenje za radiološku, ultrazvučnu i drugu delatnost 3080-561

Služba za stomatološku zdravstvenu zaštitu: 3080-594, 3080-593, 3080-528
Odsek za dečiju i preventivnu stomatologiju 3080-649
Odsek za opštu stomatologiju i Odeljenje za bolesti zuba sa endodoncijom 3080-653, 3080-531
Odeljenje za ortopediju vilice 3080-532
Odeljenje za protetiku 3080-503, 3080-542
Odeljenje za paradontologiju i oralnu medicinu 3080-516
Odeljenje za oralnu hirurgiju 3080-652
Stomatološka ordinacija za lica sa posebnim potrebama 062/ 8091-055

Ogranak „Šumice”
Ustanička 125b
Odsek za opštu medicinu 3837-628, 2440-491
Odsek za zdravstvenu zaštitu predškolske dece 3837-627
Odsek za zdravstvenu zaštitu školske dece 3837-627
Savetovalište za mlade 3837-627
Služba za polivalentnu patronažu 3837-627
Odsek za laboratorijsku dijagnostiku 3837-626
Odsek za dečiju i preventivnu stomatologiju 3837-616
Odsek za opštu stomatologiju i Odeljenje za bolesti zuba sa endodoncijom 3837-616

Ogranak „Dr Aleksandar Jeličić”
Meštrovićeva 34
Odsek za opštu medicinu 2461-281
Odsek za zdravstvenu zaštitu predškolske dece 2466-360
Odsek za zdravstvenu zaštitu školske dece 2466-360
Služba za polivalentnu patronažu 2466-360
Odsek za laboratorijsku dijagnostiku 2461-281
Odsek za dečiju i preventivnu stomatologiju 2466-143
Odeljenje za ortopediju vilice 2466-143
Odsek za opštu stomatologiju i Odeljenje za bolesti zuba sa endodoncijom 2466-143

Ogranak „Ripanj - centar”
Avalska 35a
Odsek za opštu medicinu 8650-230
Odsek za kućno lečenje, negu i palijativno zbrinjavanje 8650-240
Služba za zdravstvenu zaštitu žena 8650-230
Odsek za zdravstvenu zaštitu predškolske dece 8650-230
Odsek za zdravstvenu zaštitu školske dece 8650-230
Služba za polivalentnu patronažu 8650-230
Odsek za laboratorijsku dijagnostiku 8650-230
Odsek za opštu stomatologiju i Odeljenje za bolesti zuba sa endodoncijom 8650-230

Zdravstvena stanica „Jove Ilića”
Jove Ilića 148
Odsek za zdravstvenu zaštitu predškolske dece 2492-534
Odsek za laboratorijsku dijagnostiku 2492-534

Zdravstvena stanica „Vojvode Stepe”
Vojvode Stepe 226
Odsek za opštu medicinu 2492-113

Zdravstvena stanica „Kumodraž I”
Vojvode Stepe 571
Odsek za opštu medicinu 3948-382
Odsek za zdravstvenu zaštitu predškolske dece 3945-623
Odsek za zdravstvenu zaštitu školske dece 3945-623
Odsek za laboratorijsku dijagnostiku 3945-623
Odsek za opštu stomatologiju i Odeljenje za bolesti zuba sa endodoncijom 3945-623

Zdravstvena stanica „Kumodraž III“
Stara 1
Odsek za opštu medicinu

Zdravstvena stanica „Jajinci“
Bulevar JNA 86a
Odsek za opštu medicinu 3940-203
Odsek za zdravstvenu zaštitu školske dece 3940-203
Služba za zdravstvenu zaštitu žena 3940-203
Odsek za zdravstvenu zaštitu predškolske dece 3940-203
Odsek za opštu stomatologiju i Odeljenje za bolesti zuba sa endodoncijom 3940-203

Zdravstvena stanica „Banjica”
Bulevar JNA 92-94
Odsek za opštu medicinu 3983-854
Odsek za zdravstvenu zaštitu školske dece 3983-850

Zdravstvena stanica „Beli Potok I”
Avalska 64
Odsek za opštu medicinu 3906-519
Odsek za zdravstvenu zaštitu predškolske dece 3906-519
Odsek za zdravstvenu zaštitu školske dece 3906-519

Zdravstvena stanica „Beli Potok II”
Bulevar JNA 63
Služba za polivalentnu patronažu 3906-678
Odsek za laboratorijsku dijagnostiku 3906-678
Odsek za opštu stomatologiju i Odeljenje za bolesti zuba sa endodoncijom 3906-678

Zdravstvena ambulanta „Ripanj - Minel"
Put za koloniju 55
Odsek za opštu medicinu 8650-280

Zdravstvena ambulanta „Prnjavor”
Put za Pavićevac 132
Odsek za opštu medicinu 7873-787

Zdravstvena ambulanta „Zuce”
XIV nova 1
Odsek za opštu medicinu 8052-727
Odsek za opštu stomatologiju i Odeljenje za bolesti zuba sa endodoncijom 8052-727

Zdravstvena ambulanta „Medaković III“
Borivoja Stevanovića 41
Odsek za opštu medicinu 7475-560

Ambulante medicine rada:
„Soko Štark”, Kumodraška 249, 3956-321

Stomatološke ambulante u osnovnim i srednjim školama:
OŠ "Filip Filipović", Bulevar JNA 317, tel. 062/ 8091-067
OŠ "Branislav Nušić", Zaplanjska 45, tel.  062/ 8023-568
OŠ "Bora Stanković", Paunova 19a, tel. 062/ 8000-949
OŠ "Veselin Masleša", Kumodraška 72, tel. 062/ 8000-937
OŠ "Vasa Čarapić", Vase Čarapića 55, tel. 062/ 8000-955
OŠ "Milan Đ. Milićević", Borivoja Stevanovića 27a, tel. 062/ 8000-934
VIII beogradska gimnazija, Grčića Milenka 71, tel. 062/ 8091-054
XII beogradska gimnazija, Vojvode Stepe 82, tel. 3910-323