Gradski zavod za gerontologiju i palijativno zbrinjavanje

Kralja Milutina 52/I
tel. 2067-800, faks 2067-817
e-mail: ightc@beotel.rs
www.gerontology.co.rs

Gradski zavod za gerontologiju, kućno lečenje i negu je zdravstvena ustanova u kojoj se obavlja zdravstvena zaštita starih lica i sprovode mere za očuvanje i unapređenje zdravlja i prevenciju bolesti, odnosno koja obavlja i delatnost kućnog lečenja i nege, palijativnog zbrinjavanja i rehabilitacije starih lica.

Glavna sestra 2067-821

Služba za kućno lečenje 2067-820, 2067-821
Odeljenje za prijem, procenu funkcionalnog statusa 2067-845
Odeljenje za kućno lečenje i negu 2067-819, 2067-807
Odeljenje za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju 2067-823
Odeljenje za mentalno zdravlje 2067-843, 2067-809
Odeljenje za stomatološku zaštitu 2067-829
Odeljenje za specijalističko-konsultativnu gerijatriju 2067-824

Služba za stručno-metodološki rad 2067-812
Odeljenje za unapređenje zdravlja 2067-812
Odsek za gerontologiju i unapređenje zdravstvene zaštite boraca 2067-824
Odeljenje za socijalnu medicinu 2067-831