Dom zdravlja Vračar

Bojanska 16
tel. 3402-522, 3402-680, 3402-555 faks 2458-822
e-mail: dzvracar@yubc.net
www.dzvracar.org.rs

Dom zdravlja je zdravstvena ustanova u kojoj se obezbeđuje preventivna zdravstvena zaštita za sve kategorije stanovnika, hitna medicinska pomoć, opšta medicina, zdravstvena zaštita žena i dece, patronažna služba, laboratorijska i druga dijagnostika, stomatološka zdravstvena zaštita, zdravstvena zaštita zaposlenih, odnosno medicina rada i fizikalna medicina i rehabilitacija, kao i farmaceutska zdravstvena delatnost.

Glavna sestra 3402-570

Služba opšte medicine 3402-681, 3402-682, 3402-683, 3402-569

Služba za zdravstvenu zaštitu žena 3402-684, 3402-513

Služba za zdravstvenu zaštitu dece i omladine 3402-556, 3402-524, 3402-525

Stomatološka služba 3402-625

Odeljenje za dečiju i preventivnu stomatologiju 3402-551

Služba medicinske dijagnostike 3402-530, 3402-527

Laboratorija 3402-526, 3402-599

Služba medicine rada 2453-658, 3402-619, 3402-583, 3402-537

Specijalističko-konsultativna služba 3402-540, 3402-685
Odeljenje za mentalno zdravlje 3402-579
Odeljenje fizikalne medicine i rehabilitacije 3402-523, 3402-521
Odeljenje interne medicine 3402-500

Služba socijalne medicine 3402-558

Služba polivalentne patronaže 3402-580, 3402-542

Služba kućnog lečenja i nege 2455-122, 3402-563

Zdravstvena stanica "Ivan Milutinović"
Kneginje Zorke 15
Služba opšte medicine 2431-034
Stomatološka ambulanta 2441-413, 2442-174

Ambulanta u OŠ "Sveti Sava"
Avalska 8, tel.
Pedijatrijska služba 2437-415
Stomatološka služba 2437-415

Ambulanta u OŠ "Vladislav Ribnikar"
Kralja Milutina 10,
Pedijatrijska služba 3640-165
Stomatološka služba 3640-179

Stomatološka ambulanta u OŠ "Svetozar Marković"
Hadži-Milentijeva 64, tel. 2433-025

Ambulanta medicine rada "Elektrodistribucija"
Masarikova 1-3, tel. 2658-047