Zavod za zdravstvenu zaštitu studenata

Krunska 57
tel. 2433-488, 2433-488 faks 3441-547
e-mail: infomed@sezampro.rs
www.studpol.rs

Zavod za zdravstvenu zaštitu studenata je zdravstvena ustanova u kojoj se obavlja zdravstvena zaštita studenata i organizuje preventivna i kurativna zdravstvena zaštita iz oblasti opšte medicine, stomatologije, ginekologije, laboratorijske i druge dijagnostike i terapije za potrebe studenata.

U Zavodu se obavlja i specijalističko-konsultativna i stacionarna zdravstvena delatnost.

Glavna sestra 2436-434, 2433-488

Studentska poliklinika
Krunska 57, 2433-488, 4443-442
Odeljenje opšte medicine 2430-814
Odeljenje za unapređenje i očuvanje zdravlja 4443-442
Centar za prevenciju side i polno prenosivih infekcija 2432-192
Odeljenje za zdravstvenu zaštitu žena 2433-986
Odeljenje stomatološke zdravstvene zaštite 2439-431

Odeljenje specijalističko-konsultativnih službi
Služba za oftalmologiju 3085-596 lok. 128, 127
Služba za otorinolaringologiju 3085-595 lok. 115, 116
Služba za dermatovenerologiju 3085-596 lok. 124, 126
Služba za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju sa medicinom sporta 3085-598 lok. 150, 151
Dispanzer za mentalno zdravlje 3085-595 lok. 117, 118
Konsultativne službe 3085-591 lok. 134

Opšti stacionar
Prote Mateje 29, 3085-591 lok. 128, 200
Služba interne medicine 3085-591 lok. 220, 131
Služba opšte hirurgije sa anestezijom, reanimacijom i intenzivnom negom 3085-591 lok. 101, 128, 130
Služba za laboratorijsku dijagnostiku 3085-591 lok. 108, 107
Služba za rendgen i ultrazvučnu dijagnostiku 3085-591 lok. 104, 106

Zdravstvena stanica "Studentski grad"
Tošin bunar 143-161, Blok 1, 2601-437

Ambulante opšte medicine u studentskim domovima:
SD "Karaburma", Mije Kovačevića bb, 752-682
SD "4. april", Vojvode Stepe 320, 3976-479 lok. 3130, 2129
SD "Mika Mitrović", Kralja Vladimira 33, 3970-283 lok. 355