Dom zdravlja Zvezdara

Olge Jovanović 11
tel. 3041-400, 2832-352, 2831-731 faks 2832-337
e-mail: office@dzzvezdara.rs
www.dzzvezdara.rs

Dom zdravlja je zdravstvena ustanova u kojoj se obezbeđuje preventivna zdravstvena zaštita za sve kategorije stanovnika, hitna medicinska pomoć, opšta medicina, zdravstvena zaštita žena i dece, patronažna služba, laboratorijska i druga dijagnostika, stomatološka zdravstvena zaštita, zdravstvena zaštita zaposlenih, odnosno medicina rada i fizikalna medicina i rehabilitacija, kao i farmaceutska zdravstvena delatnost.

Glavna sestra 3041-415

Služba za zdravstvenu zaštitu odraslih građana 3041-411, 3041-402
Odeljenje kućnog lečenja i terenske službe 2832-332, 3041-480

Služba za zdravstvenu zaštitu dece i omladine 3041-404, 3041-412
Ambulanta za školsku i predškolsku decu 3041-474
Razvojno savetovalište 3041-492

Služba za zdravstvenu zaštitu žena i Polivalentna patronažna služba 3041-508, 3041-544, 3041-414

Služba za zdravstvenu zaštitu radnika 3041-408, 3041-417
Lekarska komisija I 3041-536
Lekarska komisija II 3041-537

Služba za stomatološku zdravstvenu zaštitu 3041-562, 3041-531
Zubna ambulanta za odrasle 3041-554
Zubna ambulanta za školsku decu 3041-494
Zubna ambulanta za predškolsku decu 3041-478
Zubna ambulanta za predškolsku decu, Veliki Mokri Lug, Nikole Grulovića 18, 3460-290
Zubna ambulanta OŠ "Pavle Savić", Koste Nađa 25, 3430-358

Konsultativno-specijalističke službe 3041-409, 3041-416
Služba za mentalno zdravlje 3041-522, 3041-517
Služba fizikalne medicine i rehabilitacije 3041-401, 3041-445
Služba za radiološku i ultrazvučnu dijagnostiku 3041-403, 3041-449
Služba za laboratorijsku dijagnostiku 3041-448, 3041-464
Služba socijalne medicine 3041-434

Ogranak Mirijevo, Centrala, Matice srpske 45a, 3402-700
Služba za zdravstvenu zaštitu odraslih građana 3402-710
Odeljenje kućnog lečenja i terenske službe 3402-719
Ambulanta za školsku decu 3402-720
Ambulanta za predškolsku decu 3402-730
Služba za laboratorijsku dijagnostiku 3402-740
Služba interne medicine 3402-748
Služba za zdravstvenu zaštitu žena 3402-750
Služba fizikalne medicine i rehabilitacije 3402-760

Zdravstvene stanice:
Veliki Mokri Lug, Nikole Grulovića 18, 3460-290
Mirijevo, Vitezova Karađorđeve zvezde 22, 3429-824
Mali Mokri Lug, Bul. kralja Aleksandra 532, 4884-104
Dalmatinska 104, 2401-660
Pop Stojanova 3, 2423-092
Severni bulevar, Veljka Dugoševića 44, 2416-866

Ambulante za školsku i predškolsku decu:
Veliki Mokri Lug, Nikole Grulovića 18, 3460-290

Ambulante:
"Konjarnik", Ustanička 194, 2899-881
"Kosmaj", Mije Kovačevića 4, 761-467
"Precizna mehanika", Vojislava Ilića 141, 2883-400 lok. 270
"Mihajlo Pupin", Volgina 15, 2781-801