Dom zdravlja Stari grad

Simina 27
tel. 3215-600, 3215-700, faks 3215-601, 3215-701
e-mail: dzstarigrad@sbb.rs
www.dzstarigrad.org

Važni telefoni

Dom zdravlja je zdravstvena ustanova u kojoj se obezbeđuje preventivna zdravstvena zaštita za sve kategorije stanovnika, kućno lečenje i neodložna medicinska pomoć, opšta medicina, zdravstvena zaštita žena i dece, patronažna služba, laboratorijska i druga dijagnostika, stomatološka zdravstvena zaštita, zdravstvena zaštita zaposlenih - medicina rada, fizikalna medicina i rehabilitacija i specijalističko konsultativna služba.

Glavna sestra 3215-712

I Služba za zdravstvenu zaštitu dece
Simina 27

Ambulanta za predškolsku decu (pedijatrija), 3215-650
prostorija P16 (prizemlje, ulaz levo)
Ambulanta za školsku decu, 3215-722
prostorija 211 (II sprat)

II Služba za zdravstvenu zaštitu žena
Simina 27

Ambulanta za žene (ginekologija), 3215-647
prostorija 111 (I sprat)

III Služba za zdravstvenu zaštitu odraslih stanovnika
Simina 27

Neodložna pomoć u stanu (dežurna ambulanta), 3215-770
prostorija 003, (prizemlje, glavni ulaz)
MEDICINSKI saveti i informacije, 3215-771
Preventivni centar (nutricionista), 3215-777, 3215-705
prostorija 612 (VI sprat)

Ambulanta Simina (prijem 1), 3215-743
prostorija 603 (šesti sprat)
Ambulanta Simina (prijem 2), 3215-709
prostorija 606 (šesti sprat)

Ambulanta "Venizelosova"
Venizelosova 1, ugao sa Žorža Klemansoa, 3226-354
Ambulanta "Vlajkovićeva"
Vlajkovićeva 23, ugao sa Svetogorskom, 3243-171
Ambulanta "Dubrovačka"
Dubrovačka 24-26, ugao sa Solunskom, 2635-306
Ambulanta "Dobračina - GSP"
Dobračina 53B, ugao sa Gundulićevim vencom, 2635-505
Ambulanta "Kosta Stojanović"
Koste Stojanović 2, ugao sa Palmotićevom, 3221-554
Ambulanta "Rige od Fere"
Rige od Fere 9, ugao sa Gospodar Jovanovom, 2635-940
Ambulanta "Obilićev venac"
Obilićev venac 4, ugao sa Zmaj Jovinom, 2629-791
Ambulanta "Kraljice Natalije - EMS"
Kraljice Natalije 56, ugao sa Balkanskom, 2681-987
Ambulanta "Topličin venac"
Topličin venac 29, ugao sa Pop Lukinom, 2635-344
Ambulanta za kućno lečenje i negu
Simina 27, prostorija 508 (V sprat), 3215-610
Ambulanta za polivalentnu patronažu
Simina 27, prostorija 610 (VI sprat), 3215-717

IV Služba za specijalističko-konsultativne delatnosti
Simina 27
Ambulanta za fizikalnu medicinu, 3215-621
prostorija 120 (I sprat)
Ambulanta za ORL (uho, grlo, nos),
3215.754 prostorija 313 (III sprat)
Ambulanta za neuropsihijatriju (mentalno zdravlje), 3215-655
prostorija 309 (III sprat)
Ambulatna za oftalmologiju (očno), 3215-718 prostorija 311 (III sprat)
Ambulanta za internu medicinu (kardiologija), 3215-666
prostorija 504 (V sprat)

V Služba za dijagnostiku
Simina 27
Ambulanta za laboratorijsku dijagnostiku, 3215-745
prostorija 410 (IV sprat)
Ambulanta za bakteriologiju (brisevi, urinokultura), 3215.715
prostorija 207 (II sprat)
Ambulanta za laboratorijsku dijagnostiku dece, 3215-782
prostorija 208 (II sprat)
Ambulanta za rendgen dijagnostiku, 3215-724
prostorija 401 (IV sprat)
Ambulanta za ultrazvučnu dijagnostiku, 3215-723
prostorija 406 (IV sprat)

VI Služba za zdravstvenu zaštitu radnika

Ambulanta za preventivne preglede (sistematski, uverenja)
Džordža Vašingtona 19, ugao sa Palmotićevom, 3234-794
Ambulanta za preventivne preglede – GSP
Dobračina 53B, ugao sa Gundulićevim vencom, 2629-091

VII Služba za stomatološku zdravstvenu zaštitu

Ambulante za stomatologiju odraslih "Mažestik"
Obilićev venac 30, 2635-236

Ordinacija za trudnice, porodilje i lica preko 65 godina (RZZO)
Obilićev venac 30 (I sprat) ili Simina 27 (V sprat), 3215-735, 2635-236

Ambulanta za dečiju i preventivnu stomatologiju
Simina 27, 3215-735, 3215-736 prostorije 510-514 (V sprat)

Ordinacija „Prva beogradska gimnazija“
Cara Dušana 61, ugao sa Dositejevom, 2629-887
Ordinacija „Vrtić Skadarlija“
Dalmatinska 1, ugao sa Džordža Vašingtona
3391-250 Ordinacija „ETŠ Nikola Tesla“
Kraljice Natalije 31, ugao sa Balkanskom, 2682-582
Ordinacija „Pravno poslovna škola“
Svetogorska 48, ugao sa Takovskom, 3240-397
Ordinacija „O.Š. Kralj Petar I“
Maršala Birjuzova 43, ugao sa Carice Milice, 2629-866
Ordinacija „Prva ekonomska škola“
Cetinjska 5-7, ugao sa Zetskom, 3215-735
Ordinacija „Trgovačka škola“
Hilandarska 1, ugao sa Cetinjskom, 3215-735
Ordinacija „O.Š. Vuk Karadžić“
Takovska 41, ugao sa Džordža Vašingtona, 3348-762
Ordinacija „O.Š. Braća Baruh“
Braća Baruh 12, ugao sa Solunskom, 2183-555

VII Zajednički medicinski poslovi

Socijalna medicina (Kontinuirana edukacija), 3215-670
Ampulirani lekovi, 3215-633
Informacije o dopunskom radu, (Pregledi, dijagnostika, joga, akupunktura, reiki,...), 3215-606
Poslovi organizacije vešeraja i higijene, 3215-704

IX Služba za nemedicinske poslove

Odeljenje za pravne i kadrovske poslove, 3215-729/3215-639
Odeljenje za ekonomsko-finansijske poslove, 3215-766/3215-733
Odeljenje za informaciono-komunikacione tehnologije, 3215-746/3215-658
Odeljenje za bezbednost, vozni park i tehničke poslove, 3215-623/3215-739

X Dom zdravlja

INFO CENTAR 3215-600/3215-700
faks Doma zdravlja 3215-601/3215-701
faks Javne nabavke 3215-602/3215-702
faks Marketing, PR 3215-603/3215-703