Dom zdravlja Sopot

Sopot, Jelice Milovanović 12
tel. 8251-288, 8251-190 lok. 116 faks 8251-282
e-mail: dzsopot@yubc.net

Dom zdravlja je zdravstvena ustanova u kojoj se obezbeđuje preventivna zdravstvena zaštita za sve kategorije stanovnika, hitna medicinska pomoć, opšta medicina, zdravstvena zaštita žena i dece, patronažna služba, laboratorijska i druga dijagnostika, stomatološka zdravstvena zaštita, zdravstvena zaštita zaposlenih, odnosno medicina rada i fizikalna medicina i rehabilitacija, kao i farmaceutska zdravstvena delatnost.

Glavna sestra 8251-288 lok. 103

Dispanzer opšte medicine 8251-449
Služba hitne i neodložne pomoći 8251-279
Laboratorijska služba 8251-288 lok. 115
Patronažna služba 8251-288 lok. 123

Dispanzer za zdravstvenu zaštitu predškolske i školske dece 8251-288 lok. 217
Dispanzer za zdravstvenu zaštitu žena 8251-288 lok. 113
Dispanzer za zubno-lekarsku zaštitu 8251-288 lok. 109

Specijalističke službe 8251-190
Neuropsihijatrijska služba 8251-288 lok. 104
Internistička služba 8251-288 lok. 220
Otorinolaringološka služba 8251-288 lok. 106
Rendgenološka služba 8251-288 lok. 124
Oftalmološka služba 8251-288 lok. 108

Apoteka "Sopot"
Jelice Milovanović 12, 8251-371, 8251-288 lok. 218

Zdravstvene stanice:
Ralja, Bate Mirkovića 12, 8257-025
Dučina, LJ. Ivkovića-Šuce 56, 8258-294
Mala Ivanča, Trg bratstva i jedinstva 1, 8253-310
Mali Požarevac, Kosmajski trg 1, 8256-318
Guberevac, Kosmajska 15, 8327-252
Stojnik, Čede Milosavljevića 33
Rogača, Kosmajska 155, 8255-242