Dom zdravlja Rakovica

Kraljice Jelene 22
tel. 3054 401; 3582-842, faks 3054-414
e-mail: dzrakovica@sbb.rs; office@dzrakovica.rs
www.dzrakovica.rs

Dom zdravlja je zdravstvena ustanova u kojoj se obezbeđuje preventivna zdravstvena zaštita za sve kategorije stanovnika, hitna medicinska pomoć, opšta medicina, zdravstvena zaštita žena i dece, patronažna služba, laboratorijska i druga dijagnostika, stomatološka zdravstvena zaštita, zdravstvena zaštita zaposlenih, odnosno medicina rada i fizikalna medicina i rehabilitacija, kao i farmaceutska zdravstvena delatnost.

Glavna sestra: 3054-426
vms Slavica Konević

Zdravstvena stanica Rakovica 1
Kraljice Jelene 22
Centrala: 3054-401
Služba za zdravstvenu zaštitu odraslih, 3054 421; 3054 431; 3054 438; 3054 439
Služba za zdravstvenu zaštitu radnika (medicina rada), 3564-446; 3054 432
Služba za stomatološku zdravstvenu zaštitu, 3054 417; 3054 418
Odsek socijalne medicine, statistike i informatike 3054 427

Zdravstvena stanica Rakovica 2
Kraljice Jelene 11
Centrala: 3054-401
Služba za zdravstvenu zaštitu dece i omladine, 3054 450(predškolsko); 3054 452(školsko)
Služba za zdravstvenu zaštitu žena, 3515-003; 3054 454; 3054 457
Služba za stomatološku zdravstvenu zaštitu, 3054 458(dečija stomatologija); 3054 459 (protetika)
Odsek polivalente patronaže 3054 462

Zdravstvena stanica Kanarevo brdo
Srpskih udarnih brigada 6
Centrala: 3052-000
Služba za zdravstvenu zaštitu odraslih, 3052-033, 3052-063, 3052-058, 3052-050
Služba za zdravstvenu zaštitu male dece (predškolsko), 3052-025
Služba za zdravstvenu zaštitu dece i omladine (školsko), 3052-064
Služba za zdravstvenu zaštitu žena, 3052-041
Služba za konsultativno – specijalističku delatnost:
- internista, 3052-074;
- socijalni radnik, 3052-084;
- ORL, 3052-078;
- psiholog, 3052-085;
- oftamolog, 3052-079;
- neuropsihijatar, 3052-081.
Služba za radiološku, ultrazvučnu i laboratorijsku dijagnostiku:
- utrazvuk abdomena, štitaste žlezde i srca, 3052-035;
- rendgen, 3052-038;
- laboratorija, 3052-052.
Služba za stomatološku zdravstvenu zaštitu, 3052-095, 3052-094, 3052-093
- snimanje zuba, 3052-091;
- stomatološka protetika odraslih, 3052-089.
Služba fizikalne medicine i rehabilitacije, 3052-010, 3052-013, 3052-016, 3052-018
Odsek kućnog lečenja i zdravstvene nege, 3593-808
Služba polivalentne patronaže, 3052-060

Zdravstvena stanica Labudovo brdo
11. krajiške divizije 57
Centrala: 2335-355
Služba za zdravstvenu zaštitu odraslih, 2335-985
Služba za zdravstvenu zaštitu male dece (predškolsko), 2321-041
Služba za zdravstvenu zaštitu dece i omladine, (školsko), 2321-041

Zdravstvena stanica Resnik
Edvarda Griga 18
Centrala: 6549-007
Služba za zdravstvenu zaštitu odraslih, 6549-112; 7589 800; 7589 801
Služba za zdravstvenu zaštitu male dece i omladine (predškolsko i školsko), 6549 118

Zdravstvena ambulanta „IMR”
Patrijarha Dimitrija 7
tel. 3564-050

Zdravstvena ambulanta „ZIN”
Pionirska 2
tel. 3544-734

Stomatološke ambulante u školama službe za stomatološku zdravstvenu zaštitu:
OŠ “Ivo Andrić” , Ivana Mičurina 38, 3593-958
OŠ “Kosta Abrašević”, Slavka Miljkovića 83, 8041-221, 8041-792
OŠ “Vladimir Rolović”, Omladinsko šetalište 10, 2332-882
OŠ “Branko Ćopić”, Vidikovački venac 73, 2333-917
OŠ “Nikola Tesla”, dr Milivoja Petrovića 6, 3582-563
OŠ “Franc Prešern”, Stanka Paunovića 45, 3581-528
OŠ “Đura Jakšić”, Kanarevo brdo 2, 3582-264
OŠ “14. Oktobar”, Gočka 40, 2337-978
XV beogradska gimnazija, Gočka 40, 2322-808, 2322-809
SŠ “Petar Leković”, Vukasovićeva 21a, 3594-104, 3592-404
MŠ “Radoje Dakić”, Miška Kranjca 7, 3583-625