Dom zdravlja Palilula

Knez Danilova 16
tel. 3224-320, 3229-260, 3223-655 faks 3248-844
e-mail: dzpalilula1@ptt.rs
www.dzpalilula.org.rs

Dom zdravlja je zdravstvena ustanova u kojoj se obezbeđuje preventivna zdravstvena zaštita za sve kategorije stanovnika, hitna medicinska pomoć, opšta medicina, zdravstvena zaštita žena i dece, patronažna služba, laboratorijska i druga dijagnostika, stomatološka zdravstvena zaštita, zdravstvena zaštita zaposlenih, odnosno medicina rada i fizikalna medicina i rehabilitacija, kao i farmaceutska zdravstvena delatnost.

Glavna sestra 3229-260, 3224-321 lok. 120

OGRANAK STARA PALILULA
Knez Danilova 16

Služba za zdravstvenu zaštitu odraslih stanovnika 3224-321 lok. 112
-Odeljenje Centar za preventivne aktivnosti 3224-321 lok. 214
-Odsek centralne sterilizacije 3224-321 lok. 143
Služba za zdravstvenu zaštitu dece sa razvojnim savetovalištem 3224-321 lok. 102
-Odsek razvojno savetovalište 3224-321 lok. 213
Služba za zdravstvenu zaštitu školske dece sa savetovalištem za mlade 3224-321 lok. 203
Služba za zdravstvenu zaštitu žena 3224-321 lok. 127
Služba kućnog lečenja i nege 3224-321 lok. 175
Služba za stomatološku zdravstvenu zaštitu 3224-321 lok. 160
Služba polivalentne patronaže 3224-321 lok. 138
Služba za zdravstvenu zaštitu radnika, Vojvode Vuka 10, 2766-855, 2764-998
Odeljenje prevetnivne zdravstvene zaštite radnika, Vojvode Vuka 10, 2766-855
Služba fizikalne medicine i rehabilitacije 3224-321 lok. 101
Služba za specijalističke i specijalističko konsultativne delatnosti 3224-321 lok. 216
Odeljenje oftalmologije 3224-321 lok. 114
Odeljenje otorinolaringologije 3224-321 lok. 116
Odeljenje zaštite mentalnog zdravlja 3224-321 lok. 119
Odeljenje interne medicine 3224-321 lok. 137
Odeljenje sudske medicine (utvrđivanje vremena i uzroka smrti u stanu), Vojvode Vuka 10, 3231-423
Odeljenje socijalne medicine 3224-321 lok. 216
-Odsek socijalne medicine sa zdravstvenom statistikom 3224-321 lok. 123
-Odsek informatike 3224-321 lok. 176
Služba za radiološku i ultrazvučnu dijagnostiku 3224-321 lok. 192
-Odsek rendgen dijagnostike 3224-321 lok. 192
-Odsek ultrazvučne dijagnostike 3224-321 lok. 125
Služba za laboratorijsku dijagnostiku 3224-321 lok. 122

Zdravstvena stanica ¨PTT¨
Palmotićeva 2, 3245-531

Ambulante:
¨Partizanski put¨,
Čarli Čaplina 18, 2751-832
Ambulanta ¨RTS¨, Abardareva 1, 3211-400
Ambulanta ¨Minel¨, Uralska 3, 2775-444
Ambulanta ¨Avala¨, Ada Huja 9, 2775-243
Ambulanta ¨Frikom¨, Zrenjaninski put 26, 2074-382
Ambulanta ¨Parking servis¨, Knez Danilova 16, 3224-321 lok. 134

OGRANAK ¨KARABURAMA¨
Pana Đukića 7, 2772-551,2771-930

Služba za zdravstvenu zaštitu odraslih stanovnika 2771-172
Služba za zdravstvenu zaštitu dece sa razvojnim savetovalištem 2771-172
Služba za zdravstvenu zaštitu školske dece sa savetovalištem za mlade 2771-172
Služba za zdravstvenu zaštitu žena 2771-172
Služba kućnog lečenja i nege 2771-172
Služba za stomatološku zdravstvenu zaštitu2771-172
Služba polivalentne patronaže2771-172
Služba fizikalne medicine i rehabilitacije 2771-172
Služba za specijalističke i specijalističko konsultativne delatnosti 2771-172
Služba za laboratorijsku dijagnostiku 2771-172

Zdravstvena stanica Višnjička Banja
Sestara Bukumirović 1a, 2782-468
Služba za zdravstvenu zaštitu odraslih stanovnika
Služba za stomatološku zdravstvenu zaštitu

Ambulanta Slanci
Maršala Tita 4b, 2776-290
Služba za zdravstvenu zaštitu odraslih stanovnika

 

OGRANAK ¨DUNAVSKI VENAC¨
tel. 2722-647

Zdravstvena stanica Krnjača
Grge Andrijanovića 8, 2085-706
Služba za zdravstvenu zaštitu odraslih građana 2085-706
Služba za zdravstvenu zaštitu dece sa razvojnim savetovalištem 2712-580
Služba za zdravstvenu zaštitu školske dece sa savetovalištem za mlade 2712-580
Služba za zdravstvenu zaštitu žena 2712-702
Služba za stomatološku zdravstvenu zaštitu 2712-386
Služba polivalentne patronaže 2712-702
Služba fizikalne medicine i rehabilitacije 2712-705
Služba laboratorijske dijagnostike 2712-386

Zdravstvena stanica Kotež
Zdravka Kolara 1a, 2711-553
Služba za zdravstvenu zaštitu odraslih stanovnika 2711-553
Služba za stomatološku zdravstvenu zaštitu 2713-288

Zdravstvena stanica Borča I
Ivana Milutinovića 10, 3324-578
Služba za zdravstvenu zaštitu odraslih stanovnika, 3324-578
Služba za zdravstvenu zaštitu dece sa razvojnim savetovalištem 3324-530
Služba za zdravstvenu zaštitu školske dece sa savetovalištem za mlade 3324-530
Služba za zdravstvenu zaštitu žena 2722-647
Služba za stomatološku zdravstvenu zaštitu 2722-649
Služba polivalentne patronaže 2722-652
Služba za specijalističke i specijalističko konsultativne delatnosti 
Odeljenje interne medicine, 2722-643
Služba laboratorijske dijagnostike 2722-647

Zdravstvena stanica Borča III
Bratstva i jedinstva 110, 3324-358
Služba za zdravstvenu zaštitu odraslih stanovnika, 3324-358
Služba za stomatološku zdravstvenu zaštitu, 3324-358

Stomatološka ambulanta u O.Š. ¨Stevan Sremac¨
Trg Oslobođenja 3
Služba za stomatološku zdravstvenu zaštitu 3326-580

Stomatološka ambulanta u O.Š. ¨Rade Drainac¨
Kovilovska 1
Služba za stomatološku zdravstvenu zaštitu

Zdravstvena stanica Ovča
Borisa Kidriča 53, 2731-573

Služba za za zdravstvenu zaštitu odraslih stanovnika
Služba za stomatološku zdravstvenu zaštitu
Služba polivalentne patronaže

Zdravstvena stanica Padinska Skela
Padinska skela bb, 8871-721
Služba za zdravstvenu zaštitu dece sa razvojnim savetovalištem 8871-783
Služba za zdravstvenu zaštitu školske dece sa savetovalištem za mlade 8871-783
Služba za zdravstvenu zaštitu odraslih stanovnika 8871-722
Služba za zdravstvenu zaštitu žena 8871-721
Služba za stomatološku zdravstvenu zaštitu 8871-298
Služba polivalentne patronaže 8871-787
Služba laboratorijske dijagnostike 8871-232

Ambulante:
Kovilovo 8871-244
Glogonjski rit
Jabučki rit 731-388
Besni fok
Vrbovsko 8811-069
Dunavac 8822-064