Dom zdravlja Mladenovac

Mladenovac, Kraljice Marije 15
tel. 8231-980, 8231-250, faks 8230-191
e-mai: direktna@dzmladenovac.rs
www.dzmladenovac.rs

Dom zdravlja je zdravstvena ustanova u kojoj se obezbeđuje preventivna zdravstvena zaštita za sve kategorije stanovnika, hitna medicinska pomoć, opšta medicina, zdravstvena zaštita žena i dece, patronažna služba, laboratorijska i druga dijagnostika, stomatološka zdravstvena zaštita, zdravstvena zaštita zaposlenih, odnosno medicina rada i fizikalna medicina i rehabilitacija, kao i farmaceutska zdravstvena delatnost.

Glavni medicinski tehničar 8241-523

Služba za zdravstvenu zaštitu odraslih 8241-544, 8241-506

Služba kućnog lečenja 8241-521, 8241-518

Služba medicine rada 8230-172

Služba za hitnu i neodložnu medicinsku pomoć 8236-009, 8230-094

Služba za zdravstvenu zaštitu dece i omladine 8241-520, 8241-533

Služba za zdravstvenu zaštitu žena 8241-501, 8241-583

Služba za stomatološku zdravstvenu zaštitu 8241-540, 8241-553
Stomatološka zdravstvena zaštita odraslih 8241-542
Stomatološka zdravstvena zaštita dece 8241-543

Konsultativno-specijalistička služba 8241-512, 8241-566
Dispanzer za mentalno zdravlje 8241-659
Otorinolaringološka služba 8241-515
Oftalmološka služba 8241-566
Dispanzer za dijabetičare 8241-597

Dijagnostička služba
Rendgen 8241-502, 8241-516
Laboratorija 8233-694, 8241-587

Centar za prevenciju 8241-558

Služba socijalne medicine, statistike i informatike 8241-539

Patronažna služba 8241-526

Zdravstvene stanice:
Keramika, Savića mlin 10, 8230-172

Zdravstvene ambulante:
Petar Drapšin, Kralja Petra I 159, 8231-294
Velika Krsna, Dolina šešira 1, 8215-255
Kovačevac, 82 Nova 6, 8213-201
Jagnjilo, 8217-462
Velika Ivanča, Milorada Petrovića Seljančice 50, 8212-526
Vlaško Polje, Beogradski put 20, 8201-306
Dubona, Prvomajska bb, 8204-106
Koraćica, Kosmajski put 234, 8219-726
Senaja, Senajska 4, 8256-015
Markovac, Markovačka 65, 8211-151
Rabrovac, Srpskih vladara 43, 8217-318
Šepšin, Varovničkih ratnika 35, 8203-119
Pružatovac, 8205-020
Međulužje, Mije Obradovića bb, 8238-519