Promene naziva ulica 2010.

REŠENJE O PROMENI NAZIVA ULICA
NA TERITORIJI GRADSKIH OPŠTINA:

Voždovac, Vračar, Zemun, Novi Beograd, Rakovica,
Savski venac i Čukarica

VOŽDOVAC

Ulici od kružnog puta Bulevara JNA – Beli potok i Avalskog puta do Avalske ulice u Ripnju određuje se naziv: Ulica GENERAL ŽDANOVA
Ulici koja počinje od ulice Zemljoradničke kod kućnog broja 6, kao prva ulica desno, određuje se naziv: Ulica PETROVDANSKA

NOVI BEOGRAD

Ulici koja počinje od ulice Milutina Milankovića, a završava se spojem sa Ulicom Jurija Gagarina i prolazi kroz najnovije stambeno naselje 'Belville' određuje se: BULEVAR CRVENE ARMIJE

ČUKARICA

Ulici Lazarevački drum od Trgovačke do Savske magistrale određuje se naziv: ulica MARŠALA TOLBUHINA
Ulici koja se nalazi između ulice Porodice Tanasijević i ulice Porodice Praizović, određuje se naziv: ulica NIKOLE PETROVIĆA

VRAČAR

Delu Karađorđevog parka s desne strane Bulevara oslobođenja između Pasterove i Tiršove ulice određuje se naziv: PARK MILUTINA MILANKOVIĆA

RAKOVICA

Ulici Rakovički put koji od Miloševog konaka vodi ka Ulici Patrijarha Dimitrija određuje se naziv: BULEVAR PATRIJARHA PAVLA

SVSKI VENAC

Ulici Pivljanina Baja II deo određuje se naziv: Ulica SLAVKA ĆURUVIJE

ZEMUN

BATAJNICA

Ulici levo od nove ulice kod kućnog broja 140 z, prema naselju Oficirska kolonija određuje se naziv: Ulica OFICIRSKA KOLONIJA – 1. deo
Ulici levo od nove ulice kod kućnog broja 140 n, prema naselju Oficirska kolonija određuje se naziv: Ulica OFICIRSKA KOLONIJA – 2. deo
Ulici desno od ulice Pukovnika Milenka Pavlovića kod kućnog broja 138, prema severo-istoku određuje se naziv: Ulica OFICIRSKA KOLONIJA – 3. deo
Ulici desno od nove ulice kod kućnog broja 138 z, prema ulici Novosadskoj određuje se naziv: Ulica OFICIRSKA KOLONIJA – 4. deo
Ulici desno od nove kod kućnog broja 138 nj, prema ulici Novosadskoj određuje se naziv: Ulica OFICIRSKA KOLONIJA – 5. deo
Ulici levo od ulice Novosadska kod kućnog broja 39, prema severo-zapadu određuje se naziv: Ulica OFICIRSKA KOLONIJA – 6. deo
Ulici levo od ulice Novosadska kod kućnog broja 51, prema severo-zapadu određuje se naziv: Ulica ZABRAN – Nova 1
Ulici levo od ulice Novosadska kod kućnog broja 57, prema severo-zapadu određuje se naziv: Ulica ZABRAN – Nova 2
Ulici levo od ulice Novosadska kod kućnog broja 65, prema severo-zapadu određuje se naziv: Ulica ZABRAN – Nova 3
Ulici levo od ulice Novosadska kod kućnog broja 69, prema severo-zapadu određuje se naziv: Ulica ZABRAN – Nova 4
Ulici levo od ulice Novosadska kod kućnog broja 71, prema severo-zapadu određuje se naziv: Ulica ZABRAN – Nova 5
Ulici levo od ulice Novosadska kod kućnog broja 75, prema severo-zapadu određuje se naziv: Ulica ZABRAN – Nova 6
Ulici levo od ulice Novosadska kod kućnog broja 85, prema severo-zapadu određuje se naziv: Ulica ZABRAN – Nova 7
Ulici levo od ulice Novosadska kod kućnog broja 89, prema severo-zapadu određuje se naziv: Ulica ZABRAN – Nova 8
Ulici levo od ulice Novosadska kod kućnog broja 97, prema severo-zapadu određuje se naziv: Ulica ZABRAN – Nova 9
Ulici levo od ulice Novosadska kod kućnog broja 103, prema severo-zapadu određuje se naziv: Ulica ZABRAN – Nova 10
Ulici levo od ulice Novosadska kod kućnog broja 107, prema severo-zapadu određuje se naziv: Ulica ZABRAN – Nova 11
Ulici levo od ulice Pukovnika Milenka Pavlovića kod kućnog broja 153, prema jugo-zapadu određuje se naziv: Ulica KLIN – Nova 12
Ulici levo od ulice Pukovnika Milenka Pavlovića kod kućnog broja 143, prema jugo-zapadu određuje se naziv: Ulica KLIN – Nova 13
Ulici desno od nove ulice (označene pod rednim brojem 29) kod kućnog broja 52, prema pruzi Beograd-Zagreb određuje se naziv: Ulica VELIKE MEĐE – Nova 14
Ulici desno od nove ulice (označene pod rednim brojem 29) kod kućnog broja 58, prema pruzi Beograd-Zagreb određuje se naziv: Ulica VELIKE MEĐE – Nova 15
Ulici desno od nove ulice (označene pod rednim brojem 29) kod kućnog broja 64, prema pruzi Beograd-Zagreb određuje se naziv: Ulica VELIKE MEĐE – Nova 16
Ulici desno od nove ulice (označene pod rednim brojem 29) kod kućnog broja 62, prema pruzi Beograd-Zagreb određuje se naziv: Ulica VELIKE MEĐE – Nova 17
Ulici desno od nove ulice (označene pod rednim brojem 29) kod kućnog broja 66, prema pruzi Beograd-Zagreb određuje se naziv: Ulica VELIKE MEĐE – Nova 18
Ulici levo od nove ulice (označene pod rednim brojem 29) kod kućnog broja
60 b, prema jugo-zapadu određuje se naziv: Ulica VELIKE MEĐE – Nova 19
Ulici levo od nove ulice (označene pod rednim brojem 29) kod kućnog broja 60, prema jugo-zapadu određuje se naziv: Ulica VELIKE MEĐE – Nova 20
Ulici levo od nove ulice (označene pod rednim brojem 29) kod kućnog broja 70, prema jugo-zapadu određuje se naziv: Ulica VELIKE MEĐE – Nova 21
Ulici levo od nove ulice (označene pod rednim brojem 29) kod kućnog broja 74, prema jugo-zapadu određuje se naziv: Ulica VELIKE MEĐE – Nova 22
Ulici desno od ulice Šangajska kod kućnog broja 52, prema severo-zapadu određuje se naziv: Ulica VELIKE MEĐE – Nova 23
Ulici desno od ulice Šangajska kod kućnog broja 88, prema severo-zapadu određuje se naziv: Ulica VELIKE MEĐE – Nova 24
Ulici desno od ulice Šangajska kod kućnog broja 92, prema severo-zapadu određuje se naziv: Ulica VELIKE MEĐE – Nova 25
Ulici desno od ulice Šangajska kod kućnog broja 100, prema severo-zapadu određuje se naziv: Ulica VELIKE MEĐE – Nova 26
Ulici desno od ulice Šangajska kod kućnog broja 112, prema severo-zapadu određuje se naziv: Ulica VELIKE MEĐE – Nova 27
Ulici koja spaja ulice Šangajsku i ulicu Belegišku (u celoj dužini ulice) određuje se naziv: Ulica ŠANGAJSKA – 1. deo
Ulici levo od ulice (označene pod rednim brojem 34) kod kućnog broja 87 b prema severo-istoku određuje se naziv: Ulica ŠANGAJSKA – 2. deo
Ulici levo od ulice (označene pod rednim brojem 34) kod kućnog broja 62 prema severo-istoku određuje se naziv: Ulica ŠANGAJSKA – 3. deo
Ulici levo od ulice (označene pod rednim brojem 34) kod kućnog broja 56 prema severo-istoku određuje se naziv: Ulica ŠANGAJSKA – 4. deo
Ulici levo od ulice (označene pod rednim brojem 34) kod kućnog broja 52 prema severo-istoku određuje se naziv: Ulica ŠANGAJSKA – 5. deo
Ulici levo od ulice (označene pod rednim brojem 34) kod kućnog broja 42 prema severo-istoku određuje se naziv: Ulica ŠANGAJSKA – 6. deo
Ulici levo od ulice Braće Živkovića kod kućnog broja 17 prema jugu određuje se naziv: Ulica ŠANGAJSKA – 7. deo
Ulici levo od ulice Braće Živkovića kod kućnog broja 15g prema jugu određuje se naziv: Ulica ŠANGAJSKA – 8. deo
Ulici levo od ulice Braće Živkovića kod kućnog broja 13 prema jugu određuje se naziv: Ulica ŠANGAJSKA – 9. deo
Ulici levo od ulice Braće Živkovića kod kućnog broja 11 prema jugu određuje se naziv: Ulica ŠANGAJSKA – 10. deo
Ulici levo od ulice Braće Živkovića kod kućnog broja 9 prema jugu određuje se naziv: Ulica ŠANGAJSKA – 11. deo
Ulici levo od ulice Braće Živkovića kod kućnog broja 7 prema jugu određuje se naziv: Ulica ŠANGAJSKA – 12. deo
Ulici desno od ulice (označene pod rednim brojem 34) kod kućnog broja 83 a prema jugo-zapadu određuje se naziv: Ulica MALE MEĐE- 28. Nova
Ulici desno od ulice (označene pod rednim brojem 34) kod kućnog broja 55 prema jugo-zapadu određuje se naziv: Ulica MALE MEĐE- 29. Nova
Ulici desno od ulice (označene pod rednim brojem 34) kod kućnog broja 39 g prema jugo-zapadu određuje se naziv: Ulica MALE MEĐE- 30. Nova
Produžetku ulice Nikole Demonje prema jugo-zapadu određuje se naziv: Ulica Male međe- 31. Nova
Ulici desno od ulice (označene pod rednim brojem 34) kod kućnog broja 41 prema jugo-zapadu određuje se naziv: Ulica MALE MEĐE- 32. Nova
Ulici desno od ulice (označene pod rednim brojem 34) kod kućnog broja 39 prema jugo-zapadu određuje se naziv: Ulica MALE MEĐE- 33. Nova
Ulici desno od ulice (označene pod rednim brojem 34) kod kućnog broja 33 prema jugo-zapadu određuje se naziv: Ulica MALE MEĐE- 34. Nova
Ulici desno od ulice (označene pod rednim brojem 34) kod kućnog broja 31 prema jugo-zapadu određuje se naziv: Ulica MALE MEĐE- 35. Nova
Ulici desno od ulice (označene pod rednim brojem 34) kod kućnog broja 27 prema jugo-zapadu određuje se naziv: Ulica MALE MEĐE- 36. Nova
Ulici desno od ulice (označene pod rednim brojem 34) kod kućnog broja 25 b prema jugo-zapadu određuje se naziv: Ulica MALE MEĐE- 37. Nova
Ulici desno od ulice (označene pod rednim brojem 34) kod kućnog broja 19 g prema jugo-zapadu određuje se naziv: Ulica MALE MEĐE- 38. Nova
Paralelnoj ulici sa ulicom Belegiškom iza kućnih brojeva 74 i dr. određuje se naziv: Ulica MALE MEĐE - 39. Nova
Ulici koja spaja Šangajsku do produžetka ulice Nikole Demonje određuje se naziv: Ulica MALE MEĐE - 40. Nova
Ulici levo od ulice Šangajska kod kućnog broja 119, prema jugo-istoku određuje se naziv: Ulica MALE MEĐE- 41. Nova
Ulici levo od ulice Šangajska kod kućnog broja 121 b, prema jugo-istoku određuje se naziv: Ulica MALE MEĐE- 42. Nova
Ulici levo od ulice Šangajska kod kućnog broja 123 g, prema jugo-istoku određuje se naziv: Ulica MALE MEĐE- 43. Nova
Ulici levo od ulice Šangajska kod kućnog broja 127 a, prema jugo-istoku određuje se naziv: Ulica MALE MEĐE- 44. Nova
Ulici levo od ulice Šangajska kod kućnog broja 129 a, prema jugo-istoku određuje se naziv: Ulica MALE MEĐE- 45. Nova
Ulici desno od ulice (označene pod rednim brojem 58) kod kućnog broja 117 g, prema jugo-zapadu određuje se naziv: Ulica MALE MEĐE- 46. Nova
Ulici desno od ulice (označene pod rednim brojem 58) kod kućnog broja 115 j, prema jugo-zapadu određuje se naziv: Ulica MALE MEĐE- 47. Nova
Ulici desno od ulice (označene pod rednim brojem 58) kod kućnog broja 115 t, prema jugo-zapadu određuje se naziv: Ulica MALE MEĐE- 48. Nova
Paralelnoj ulici iza ulice Kralja Mihaila Zetskog, kod kućnog broja 67 a određuje se naziv: Ulica KRALJA MIHAILA ZETSKOG – 1. deo
Paralelna ulica iza ulice Kralja Mihaila Zetskog, kod kućnog broja 67 k određuje se naziv: Ulica KRALJA MIHAILA ZETSKOG – 2. deo
Ulici desno od ulice Majora Zorana Radosavljevića kod kućnog broja 327 prema istoku određuje se naziv: Ulica BELARICA – 49. Nova
Ulici desno od ulice Majora Zorana Radosavljevića kod kućnog broja 319 prema istoku određuje se naziv: Ulica BELARICA – 50. Nova
Ulici desno od ulice Belaričke kod kućnog broja 30 b prema jugo- istoku određuje se naziv: Ulica BELARICA – 51. Nova
Ulici desno od ulice Belaričke kod kućnog broja 24 prema jugo- istoku određuje se naziv: Ulica BELARICA – 52. Nova
Ulici desno od ulice Belaričke kod kućnog broja 22 prema jugo- istoku određuje se naziv: Ulica BELARICA – 53. Nova
Ulici desno od ulice Belaričke kod kućnog broja 16 prema jugo- istoku određuje se naziv: Ulica BELARICA – 54. Nova
Ulici desno od ulice Belaričke kod kućnog broja 12 prema jugo- istoku određuje se naziv: Ulica BELARICA – 55. Nova
Ulici desno od ulice Majora Zorana Radosavljevića kod kućnog broja 283 prema istoku određuje se naziv: Ulica BELARICA – 56. Nova
Ulici levo od ulice Belaričke iza kućnog broja 15 a prema severo- zapadu određuje se naziv: Ulica BELARICA – 57. Nova
Ulici levo od ulice Belaričke kod kućnog broja 19 a prema severo- zapadu određuje se naziv: Ulica BELARICA – 58. Nova
Ulici levo od ulice Belaričke kod kućnog broja 25 prema severo- zapadu određuje se naziv: Ulica BELARICA – 59. Nova
Ulici levo od ulice Belaričke kod kućnog broja 31 prema severo- zapadu određuje se naziv: Ulica BELARICA – 60. Nova
Ulici levo od ulice Belaričke kod kućnog broja 35 prema severo- zapadu određuje se naziv: Ulica BELARICA – 61. Nova
Ulici levo od ulice Belaričke kod kućnog broja 41 prema severo- zapadu određuje se naziv: Ulica BELARICA – 62. Nova
Ulici levo od ulice Belaričke kod kućnog broja 49 prema severo- zapadu određuje se naziv: Ulica BELARICA – 63. Nova
Ulici levo paralelna sa ulicom Belegiška između kućnih brojeva od 11 do 19 određuje se naziv: Ulica BELEGIŠKA – 1. deo
Ulici levo od ulice Belegiške kod kućnog broja 11 prema jugo – istoku određuje se naziv: Ulica BELEGIŠKA – 2. deo
Ulici levo od ulice Belegiške kod kućnog broja 19 prema jugo – istoku određuje se naziv: Ulica BELEGIŠKA – 3. deo
Ulici desno od ulice Titelska kod kućnog broja 9 prema jugo – istoku određuje se naziv: Ulica ŽARKA OBREŠKOG – 1. deo
Ulici desno od ulice Titelska kod kućnog broja 7 prema jugo-istoku određuje se naziv: Ulica ŽARKA OBREŠKOG – 2. deo
Ulici desno od ulice Temerinska kod kućnog broja 20 prema jugo-zapadu određuje se naziv: Ulica TEMERINSKA – 1. deo
Ulici desno od ulice Temerinska kod kućnog broja 16 prema jugo-zapadu određuje se naziv: Ulica TEMERINSKA – 2. deo
Ulici desno od ulice Temerinska kod kućnog broja 10 prema jugo-zapadu određuje se naziv: Ulica TEMERINSKA – 3. deo
Ulici desno od ulice Temerinska kod kućnog broja 8 prema jugo-zapadu određuje se naziv: Ulica TEMERINSKA – 4. deo
Ulici desno od ulice Temerinska kod kućnog broja 6 a prema jugo-zapadu određuje se naziv: Ulica TEMERINSKA – 5. deo
Ulici desno od ulice Temerinska kod kućnog broja 4 a prema jugo-zapadu određuje se naziv: Ulica TEMERINSKA – 6. deo
Ulici desno od ulice Braće Smiljanića kod kućnog broja 46 prema jugo-istoku određuje se naziv: Ulica BRAĆE SMILJANIĆA – 1. deo
Ulici desno od ulice Braće Smiljanića kod kućnog broja 70 prema jugo-istoku određuje se naziv: Ulica BRAĆE SMILJANIĆA – 2. deo
Ulici desno od ulice Braće Smiljanića kod kućnog broja 23 nj prema jugo-istoku određuje se naziv: Ulica BRAĆE SMILJANIĆA – 3. deo
Ulici levo od ulice Braće Smiljanića kod kućnog broja 47 prema severo-zapadu određuje se naziv: Ulica STANKA TIŠME – 1. deo
Ulici levo od ulice Braće Smiljanića kod kućnog broja 49 prema severo-zapadu određuje se naziv: Ulica STANKA TIŠME – 2. deo
Ulici levo od ulice Braće Smiljanića kod kućnog broja 51 prema severo-zapadu određuje se naziv: Ulica STANKA TIŠME – 3. deo
Ulici levo od ulice Braće Smiljanića kod kućnog broja 59 prema severo-zapadu određuje se naziv: Ulica STANKA TIŠME – 4. deo
Ulici levo od ulice Braće Smiljanića kod kućnog broja 67 prema severo-zapadu određuje se naziv: Ulica STANKA TIŠME – 5. deo
Ulici levo od ulice Braće Smiljanića kod kućnog broja 75 prema severo-zapadu određuje se naziv: Ulica STANKA TIŠME – 6. deo
Ulici levo od ulice Braće Smiljanića kod kućnog broja 77 a prema severo-zapadu određuje se naziv: Ulica STANKA TIŠME – 7. deo
Ulici levo od ulice Braće Smiljanića kod kućnog broja 79 a prema severo-zapadu određuje se naziv: Ulica STANKA TIŠME – 8. deo
Ulici levo od ulice Braće Smiljanića kod kućnog broja 83 prema severo-zapadu određuje se naziv: Ulica STANKA TIŠME – 9. deo
Ulici levo od ulice Stanka Tišme kod kućnog broja 71 dž prema severo-zapadu određuje se naziv: Ulica ŠIROKI PUT – 1. deo
Ulici desno od ulice Široki put kod kućnog broja 30 lj prema jugo-istoku određuje se naziv: Ulica ŠIROKI PUT – 2. deo
Ulici levo od ulice Stanka Tišme kod kućnog broja 73 b prema severo-zapadu određuje se naziv: Ulica ŠIROKI PUT – 3. deo
Ulici levo od ulice Stanka Tišme kod kućnog broja 81 prema severo-zapadu određuje se naziv: Ulica ŠIROKI PUT – 4. deo
Ulici levo od ulice Široki put kod kućnog broja 41 a prema severo-zapadu određuje se naziv: Ulica ŠIROKI PUT – 5. deo
Ulici levo od ulice (označene pod rednim brojem 121) kod kućnog broja 100 a prema jugo-zapadu određuje se naziv: Ulica BRANISLAVA BARIŠIĆA – DOKTORA – 1. deo
Ulici levo od ulice (označene pod rednim brojem 121) kod kućnog broja 62 n prema jugo-zapadu određuje se naziv: Ulica BRANISLAVA BARIŠIĆA – DOKTORA – 2. deo
Ulici levo od ulice (označene pod rednim brojem 121) kod kućnog broja 96 prema jugo-zapadu određuje se naziv: Ulica BRANISLAVA BARIŠIĆA – DOKTORA – 3. deo
Ulici levo od ulice (označene pod rednim brojem 121) kod kućnog broja 92 prema jugo-zapadu određuje se naziv: Ulica BRANISLAVA BARIŠIĆA – DOKTORA – 4. deo
Ulici levo od ulice (označene pod rednim brojem 121) kod kućnog broja 90 a prema jugo-zapadu određuje se naziv: Ulica BRANISLAVA BARIŠIĆA – DOKTORA – 5. deo
Ulici levo od ulice (označene pod rednim brojem 121) kod kućnog broja 84 a prema jugo-zapadu određuje se naziv: Ulica BRANISLAVA BARIŠIĆA – DOKTORA – 6. deo
Ulici levo od ulice (označene pod rednim brojem 121) kod kućnog broja 74 nj prema jugo-zapadu određuje se naziv: Ulica BRANISLAVA BARIŠIĆA – DOKTORA – 7. deo
Ulici levo od ulice (označene pod rednim rojem 121) kod kućnog broja 78 đ prema jugo-zapadu određuje se naziv: Ulica BRANISLAVA BARIŠIĆA – DOKTORA – 8. deo
Ulici levo od ulice (označene pod rednim brojem 121) kod kućnog broja 84 nj prema jugo-zapadu određuje se naziv: Ulica BRANISLAVA BARIŠIĆA – DOKTORA – 9. deo
Ulici levo od ulice Široki put kod kućnog broja 31 prema severu određuje se naziv: Ulica BRANISLAVA BARIŠIĆA – DOKTORA – 10. deo
Ulici desno od ulice (označene pod rednim brojem 125) kod kućnog broja 61 prema jugo-istoku određuje se naziv: Ulica BRANISLAVA BARIŠIĆA – DOKTORA – 11. deo
Ulici desno od ulice Branislava Barišića - Doktora kod kućnog broja 84 e prema istoku određuje se naziv: Ulica BRANISLAVA BARIŠIĆA – DOKTORA – 12. deo
Ulici levo od ulice (označene pod rednim brojem 125) kod kućnog broja 61 prema severu određuje se naziv: Ulica VOJVODE NOVAKA – 1. deo
Ulici desno od ulice Branislava Barišića - doktora kod kućnog broja 86 b prema istoku određuje se naziv: Ulica VOJVODE NOVAKA – 2. deo
Ulici desno od ulice Vojvode Novaka kod kućnog broja 46 a prema jugo - zapadu određuje se naziv: Ulica VOJVODE NOVAKA – 3. deo
Ulici levo od ulice (označene pod rednim brojem 125) kod kućnog broja 37 prema severu određuje se naziv: Ulica VOJVODE NOVAKA – 4. deo
Ulici levo od ulice (označene pod rednim brojem 125) kod kućnog broja 41 b prema severu određuje se naziv: Ulica VOJVODE NOVAKA – 5. deo
Ulici levo od ulice Vojvode Novaka kod kućnog broja 21 prema severo- istoku određuje se naziv: Ulica VOJVODE NOVAKA – 6. deo
Ulici levo od ulice Vojvode Novaka kod kućnog broja 17 prema severo- istoku određuje se naziv: Ulica VOJVODE NOVAKA – 7. deo
Ulici levo od ulice Vojvode Novaka kod kućnog broja 13 prema severo- istoku određuje se naziv: Ulica VOJVODE NOVAKA – 8. deo
Ulici levo od ulice Vojvode Novaka kod kućnog broja 11 prema severo- istoku određuje se naziv: Ulica VOJVODE NOVAKA – 9. deo
Ulici levo od ulice Vojvode Novaka kod kućnog broja 7 prema severo- istoku određuje se naziv: Ulica VOJVODE NOVAKA – 10. deo
Ulici levo od ulice Vojvode Novaka kod kućnog broja 3 prema severo- istoku određuje se naziv: Ulica VOJVODE NOVAKA – 11. deo
Ulici levo od ulice Vojvode Novaka kod kućnog broja 1 prema severo- istoku određuje se naziv: Ulica VOJVODE NOVAKA – 12. deo
Ulici desno od ulice Jovana Brankovića kod kućnog broja 176 a prema severo- istoku određuje se naziv: Ulica VOJVODE NOVAKA – 13. deo
Ulici u produžetku ulice Jovana Brankovića kod kućnog broja 176 a prema severu određuje se naziv: Ulica JOVANA BRANKOVIĆA – 1. deo
Ulici desno od ulice (označene pod rednim brojem 139) kod kućnog broja 167 e, prema jugu određuje se naziv: Ulica JOVANA BRANKOVIĆA – 2. deo
Ulici u produžetku ulice Jovana Brankovića kod kućnog broja 167 đ prema severu određuje se naziv: Ulica JOVANA BRANKOVIĆA – 3. deo
Ulici koja spaja ulicu Maksima Brankovića kod kućnog broja 18, i ulicu Titelsku određuje se naziv: Ulica MAKSIMA BRANKOVIĆA – 1. deo

UGRINOVCI

Ulici levo i desno prema zapadu i istoku, na kraju ulice Šeste istočnobosanske brigade određuje se naziv: Ulica ŠESTE ISTOČNO-BOSANSKE – 1. deo
Ulici levo od ulice Šeste istočnobosanske brigade kod kućnog broja 61, prema zapadu određuje se naziv Ulica ŠESTE ISTOČNO-BOSANSKE – 2. deo
Ulici levo od ulice Šeste istočnobosanske brigade kod kućnog broja 51, prema zapadu određuje se naziv Ulica ŠESTE ISTOČNO-BOSANSKE – 3. deo
Ulici levo od ulice Šeste istočnobosanske brigade kod kućnog broja 43, prema zapadu određuje se naziv: Ulica ŠESTE ISTOČNO-BOSANSKE – 4. deo
Ulici levo od ulice Šeste istočnobosanske brigade kod kućnog broja 31, prema zapadu određuje se naziv: Ulica ŠESTE ISTOČNO-BOSANSKE – 5. deo
Ulici levo od ulice Šeste istočnobosanske brigade kod kućnog broja 21, prema zapadu određuje se naziv: Ulica ŠESTE ISTOČNO-BOSANSKE – 6. deo
Ulici levo od ulice Stevana Simića kod kućnog broja 9, prema jugo-zapadu određuje se naziv: Ulica BUSINJSKA BARA – 1. Nova
Ulici levo od ulice Stevana Simića kod kućnog broja 23 c, prema jugo-zapadu određuje se naziv: Ulica BUSINJSKA BARA – 2. Nova
Ulici levo od ulice Stevana Simića kod kućnog broja 29, prema jugo-zapadu određuje se naziv: Ulica BUSINJSKA BARA – 3. Nova
Ulici desno od ulice Partizanska kod kućnog broja 64, prema zapadu određuje se naziv: PARTIZANSKA – 1. deo
Ulici levo od ulice Partizanska kod kućnog broja 49, prema istoku određuje se naziv: PARTIZANSKA – 2. deo
Ulici levo (od ulice označene kao ulica broj 13) kod kućnog broja 45 k, prema severu određuje se naziv: PARTIZANSKA – 4. deo
Ulici u produžetku ulice Beogradska, prema istoku (na mestu gde se seku ulice Beogradska i Partizanska) određuje se naziv: PARTIZANSKA – 3. deo
Ulici desno od ulice Prote Jeftimija Ivanovića kod kućnog broja 6, prema severo-istoku određuje se naziv: Ulica ZEMUNSKA – 1. deo
Ulici desno od ulice Prote Jeftimija Ivanovića kod kućnog broja 10 a, prema severo-istoku određuje se naziv: Ulica ZEMUNSKA – 2. deo
Ulici desno od ulice Prote Jeftimija Ivanovića kod kućnog broja 14 a, prema severo-istoku određuje se naziv: Ulica ZEMUNSKA – 3. deo
Ulici levo od ulice Zemunska kod kućnog broja 269, prema severu određuje se naziv: Ulica ZEMUNSKA – 4. deo
Ulici levo od ulice Zemunska kod kućnog broja 267 d, prema severu određuje se naziv: Ulica ZEMUNSKA – 5. deo
Ulici levo od ulice Prote Jeftimija Ivanovića kod kućnog broja 29, prema jugo-zapadu određuje se naziv: Ulica ZEMUNSKa – 6. deo
Ulici desno od ulice Zemunska kod kućnog broja 238, prema jugo-istoku određuje se naziv: Ulica ZEMUNSKA – 7. deo
Ulici desno od ulice Zemunska kod kućnog broja 234 a, prema jugo-istoku određuje se naziv: Ulica ZEMUNSKA – 8. deo
Ulici desno od ulice Zemunska kod kućnog broja 210, prema jugo-istoku određuje se naziv: Ulica ZEMUNSKA – 9. deo
Ulici levo od ulice Zemunska kod kućnog broja 233, prema severo-zapadu određuje se naziv: Ulica ZEMUNSKA – 10. deo
Ulici levo (od ulice označene kao ulica broj 23) kod kućnog broja 195 r, prema jugo-zapadu određuje se naziv: Ulica ZEMUNSKA – 11. deo
Ulici levo od ulice Prote Jeftimija Ivanovića kod kućnog broja 29, prema jugo-zapadu određuje se naziv: Ulica PROTE JEFTIMIJA IVANOVIĆA – 1. deo
Ulica levo od ulice Prote Jeftimija Ivanovića kod kućnog broja 45 b, prema jugo-zapadu određuje se naziv: Ulica PROTE JEFTIMIJA IVANOVIĆA – 2. deo
Ulici levo od ulice Prote Jeftimija Ivanovića kod kućnog broja 69, prema jugo-zapadu određuje se naziv: Ulica PROTE JEFTIMIJA IVANOVIĆA – 3. deo
Ulici levo od ulice Zemunska kod kućnog broja 179, prema zapadu određuje se naziv: Ulica ZEMUNSKA – 12. deo
Ulici levo od ulice Zemunska kod kućnog broja 175, prema zapadu određuje se naziv: Ulica ZEMUNSKA – 13. deo
Ulici levo od ulice Zemunska kod kućnog broja 173, prema zapadu određuje se naziv: Ulica ZEMUNSKA – 14. deo
Ulici levo od ulice Zemunska kod kućnog broja 161, prema zapadu određuje se naziv: Ulica ZEMUNSKA – 15. deo
Ulici levo od ulice Zemunska kod kućnog broja 159, prema zapadu određuje se naziv: Ulica ZEMUNSKA – 16. deo
Ulici levo od ulice Zemunska kod kućnog broja 155 a, prema zapadu određuje se naziv: Ulica ZEMUNSKA – 17. deo
Ulica levo od ulice Zemunska kod kućnog broja 153, prema zapadu određuje se naziv: Ulica ZEMUNSKA – 18. deo
Ulici levo od ulice Zemunska kod kućnog broja 151 a, prema zapadu određuje se naziv: Ulica ZEMUNSKA – 19. deo
Ulici levo od ulice Partizanska kod kućnog broja 217 a, prema severo-istoku određuje se naziv: Ulica PARTIZANSKA – 5. deo
Ulici desno od ulice Zemunska kod kućnog broja 56, prema jugo-istoku određuje se naziv: Ulica ZEMUNSKA – 20. deo
Ulici levo od ulice Zemunska kod kućnog broja 81, prema zapadu određuje se naziv: Ulica ZEMUNSKA – 21. deo
Ulici desno od ulice Zemunska kod kućnog broja 26 đ, prema jugo-istoku određuje se naziv: Ulica ZEMUNSKA – 22. deo
Ulici desno od ulice Zemunska kod kućnog broja 24 b, prema jugo-istoku određuje se naziv: Ulica ZEMUNSKA – 23. deo

ZEMUN POLJE

Ulici desno od ulice Ugrinovački put kod kućnog broja 8, prema severu određuje se naziv: Ulica UGRINOVAČKI PUT – 1. deo
Ulici desno od ulice Ugrinovački put kod kućnog broja 12, prema severu do auto puta Beograd – Novi Sad određuje se naziv: Ulica UGRINOVAČKI PUT- 2. deo
Ulici desno od ulice Ugrinovački put kod kućnog broja 16, prema severu do ulice Dragiše Vasića određuje se naziv: Ulica UGRINOVAČKI PUT – 3. deo
Ulici desno od ulice Ugrinovački put kod kućnog broja 18, prema severu do ulice Dragiše Vasića određuje se naziv: Ulica UGRINOVAČKI PUT – 4. deo
Ulici desno od ulice Ugrinovački put kod kućnog broja 24, prema severu do ulice Dragiše Vasića određuje se naziv: Ulica UGRINOVAČKI PUT – 5. deo
Ulici desno od ulice Ugrinovački put pre kućnog broja 40, prema severu do auto puta Beograd – Novi Sad određuje se naziv: Ulica UGRINOVAČKI PUT – 6. deo
Ulici levo (od ulice označene pod rednim brojem 6) kod kućnog broja 46, prema severo-zapadu određuje se naziv: Ulica SIMEONA KONČAREVIĆA – 1. deo
Ulici desno od ulice Ugrinovački put kod kućnog broja 72, prema severo-istoku do auto puta Beograd – Novi Sad određuje se naziv: Ulica UGRINOVAČKI PUT – 11. deo
Ulici desno od ulice Ugrinovački put kod kućnog broja 74, prema severo-istoku do auto puta Beograd – Novi Sad određuje se naziv: Ulica UGRINOVAČKI PUT – 13. deo
Ulici desno od ulice Ugrinovački put kod kućnog broja 74 b, prema severo-istoku do auto puta Beograd – Novi Sad određuje se naziv: Ulica UGRINOVAČKI PUT – 15. deo
Ulici levo od ulice Ugrinovački put preko puta kućnog broja 68, prema zapadu određuje se naziv: Ulica UGRINOVAČKI PUT – 8. deo
Ulici levo od ulice Ugrinovački put kod kućnog broja 2, prema zapadu određuje se naziv: Ulica UGRINOVAČKI PUT – 7. deo
Ulici levo od ulice Ugrinovački put kod kućnog broja 71, prema zapadu određuje se naziv: Ulica UGRINOVAČKI PUT – 9. deo
Ulici levo od ulice Ugrinovački put kod kućnog broja 73 g, prema zapadu određuje se naziv: Ulica UGRINOVAČKI PUT – 10. deo
Ulici levo od ulice Ugrinovački put kod kućnog broja 77 v, prema zapadu određuje se naziv: Ulica UGRINOVAČKI PUT – 12. deo
Ulici levo od ulice Ugrinovački put kod kućnog broja 79 b, prema zapadu određuje se naziv: Ulica UGRINOVAČKI PUT – 14. deo
Ulici levo od ulice Ugrinovački put kod kućnog broja 81 z, prema zapadu određuje se naziv: Ulica UGRINOVAČKI PUT – 16. deo
Ulici levo od ulice Ugrinovački put kod kućnog broja 83, prema zapadu određuje se naziv: Ulica UGRINOVAČKI PUT – 18. deo
Ulici levo od ulice Ugrinovački put kod kućnog broja 89, prema zapadu određuje se naziv: Ulica UGRINOVAČKI PUT – 19. deo
Ulici desno od ulice Ugrinovački put kod kućnog broja 82, prema severo-itoku do auto puta Beograd – Novi Sad određuje se naziv: Ulica UGRINOVAČKI PUT – 20. deo
Ulici desno od ulice Ugrinovački put preko puta kućnog broja 81 z, prema severo-itoku do auto puta Beograd – Novi Sad određuje se naziv: Ulica UGRINOVAČKI PUT – 17. deo
Ulici levo (od ulice označene pod rednim brojem 23) kod kućnog broja 88 g, prema jugo-istoku određuje se naziv: Ulica UGRINOVAČKI PUT – 21. deo
Ulici desno od ulice Ugrinovački put kod kućnog broja 88 b, prema severo-itoku do auto puta Beograd – Novi Sad određuje se naziv: Ulica UGRINOVAČKI PUT – 26. deo
Ulici levo (od ulice označene pod rednim brojem 23) preko puta kućnog broja 88 g, prema severo-zapadu određuje se naziv: Ulica UGRINOVAČKI PUT – 28. deo
Ulici levo (od ulice označene pod rednim brojem 23) kod kućnog broja 96 a, prema severo-zapadu određuje se naziv: Ulica UGRINOVAČKI PUT – 27. deo
Ulici levo od ulice Ugrinovački put kod kućnog broja 95, prema zapadu određuje se naziv: Ulica UGRINOVAČKI PUT – 22. deo
Ulici levo od ulice Ugrinovački put kod kućnog broja 97, prema zapadu određuje se naziv: Ulica UGRINOVAČKI PUT – 23. deo
Ulici levo od ulice Ugrinovački put kod kućnog broja 109, prema zapadu određuje se naziv: Ulica UGRINOVAČKI PUT – 24. deo
Ulici levo od ulice Ugrinovački put kod kućnog broja 111, prema zapadu određuje se naziv: Ulica UGRINOVAČKI PUT – 25. deo
Ulici levo od ulice Ugrinovački put kod kućnog broja 113, prema zapadu određuje se naziv: Ulica UGRINOVAČKI PUT – 29. deo
Ulici levo od ulice Ugrinovački put kod kućnog broja 115, prema zapadu određuje se naziv: Ulica UGRINOVAČKI PUT – 30. deo
Ulici levo od ulice Ugrinovački put kod kućnog broja 127, prema zapadu određuje se naziv: Ulica UGRINOVAČKI PUT – 31. deo
Ulici levo od ulice Ugrinovački put kod kućnog broja 133, prema zapadu određuje se naziv: Ulica UGRINOVAČKI PUT – 32. deo
Ulici levo od ulice Ugrinovački put kod kućnog broja 135 a, prema zapadu određuje se naziv: Ulica UGRINOVAČKI PUT – 33. deo
Ulici levo od ulice Ugrinovački put kod kućnog broja 137, prema zapadu određuje se naziv: Ulica UGRINOVAČKI PUT – 34. deo
Ulici levo od ulice Ugrinovački put kod kućnog broja 41 e, prema zapadu određuje se naziv: Ulica UGRINOVAČKI PUT – 35. deo
Ulici levo prva paralelna sa ulicom Mala pruga kod kućnog broja 22, prema zapadu određuje se naziv: Ulica UGRINOVAČKI PUT – 36. deo
Ulici levo druga paralelna sa ulicom Mala pruga kod kućnog broja 32, prema zapadu određuje se naziv: Ulica UGRINOVAČKI PUT – 37. deo
Ulici levo treća paralelna sa ulicom Mala pruga kod kućnog broja 151 a, prema zapadu određuje se naziv: Ulica UGRINOVAČKI PUT – 38. deo
Ulici levo četvrta paralelna sa ulicom Mala pruga kod kućnog broja 153, prema zapadu određuje se naziv: Ulica UGRINOVAČKI PUT – 39. deo
Ulici levo peta paralelna sa ulicom Mala pruga kod kućnog broja 34 a, prema zapadu određuje se naziv: Ulica UGRINOVAČKI PUT – 40. deo
Ulici levo šesta paralelna sa ulicom Mala pruga kod kućnog broja 50, prema zapadu određuje se naziv: Ulica UGRINOVAČKI PUT – 41. deo
Ulici levo sedma paralelna sa ulicom Mala pruga kod kućnog broja 56, prema zapadu određuje se naziv: Ulica UGRINOVAČKI PUT – 42. deo
Ulici levo osma paralelna sa ulicom Mala pruga, na kraju ulice Ugrinovački put, prema zapadu određuje se naziv: Ulica UGRINOVAČKI PUT – 43. deo
Ulici desno (od ulice označene pod rednim brojem 46) kod kućnog broja 55, prema severo- zapadu određuje se naziv: Ulica DUŠANA MAĐARČIĆA KORČAGINA – 2. deo
Ulici u produžetku ulice Dušana Mađarčića-Korčagina, prema pruzi Beograd - Zagreb određuje se naziv: Ulica DUŠANA MAĐARČIĆA KORČAGINA – 1. deo
Ulici levo od ulice koja vodi za plavi horizont iza fabrike 'Grmeč', a vodi prema jugu, prema auto putu Beograd - Zagreb određuje se naziv: Ulica GRMEČ - 1. Nova
Ulici levo (od ulice označene pod rednim brojem 49) kod kućnog broja 28 a, prema istoku određuje se naziv: Ulica IKARBUS - 2. Nova
Ulici levo od ulice koja vodi za plavi horizont ispred fabrike 'Ikarbus', kod kućnog broja 24 f, Nova ulica vodi prema jugu, prema auto putu Beograd – Zagreb određuje se naziv: Ulica IKARBUS - 3. Nova
Ulici levo od ulice koja vodi za plavi horizont iza fabrike 'Ikarbus', Nova ulica vodi prema jugu, prema auto putu Beograd – Zagreb određuje se naziv: Ulici IKARBUS - 4. Nova
Put koji vodi od saobraćajnice T-6 prema naselju Plavi horizonti određuje se naziv: PUT ZA PLAVE HORIZONTE
Ulici levo sa Batajničkog puta kod kućnog broja 157, a prema auto putu Beograd – Novi Sad određuje se naziv: Ulica BATAJNIČKI DRUM – 8. deo
Ulici koja se proteže iza fabrike 'Dahlija' prema Dunavu ili Šljunkari na Dunavu, ulazi se u ulicu iz nove ulice koja je označena kao ulica pod rednim brojem 54 određuje se naziv: Ulica BATAJNIČKI DRUM – 4. deo
Ulici desno kod benzinske pumpe OMV na Batajničkom putu ili skretanje desno pre fabrike 'Dahlija' određuje se naziv: Ulica BATAJNIČKI DRUM – 3. deo
Ulici desno na Batajničkom putu između fabrika 'Dahlija' i 'Koka Kola' prema Dunavu određuje se naziv: Ulica BATAJNIČKI DRUM – 5. deo
Ulici levo sa Batajničkog puta, skretanje levo pre fabrike 'Galenika' prema jugu i skretanje prema naselju Galenika određuje se naziv: Ulica BATAJNIČKI DRUM – 1. deo
Ulici desno iz nove ulice označene na skici kao Nova ulica broj 56, kroz fabriku 'Galenika' određuje se naziv: Ulica FABRIČKI KRUG GALENIKE
Ulici desno sa Batajničkog puta kod kućnog broja 24, pre samačkog hotela Energoprojekta, prema auto kampu 'Dunav' određuje se naziv: Ulica BATAJNIČKI DRUM – 7. deo
Ulici desno iz ulice Mala pruga kod kućnog broja 12 a prema zapadu određuje se naziv: Ulica BATAJNIČKI DRUM – 2. deo
Ulici desno iz ulice Mala pruga kod kućnog broja 16 prema zapadu određuje se naziv: Ulica Naselje ZEMUN POLJE – MALA PRUGA – 1. deo
Ulici desno iz ulice Mala pruga kod kućnog broja 12 prema zapadu određuje se naziv: Ulica Naselje ZEMUN POLJE – MALA PRUGA – 2. deo
Ulici levo iz ulice Batajnički put kod benzinske stanice OMB a prema jugo- zapadu i do auto puta Beograd – Novi Sad određuje se naziv: Ulica BATAJNIČKI DRUM – 6. deo
Ulici levo sa nove ulice označene pod rednim brojem 52, a prolazi kroz bivšu fabriku 'Elektronska industrija' određuje se naziv: Ulica BATAJNIČKI DRUM – 9. deo
Ulici paralelna sa auto putem Beograd – Novi Sad, a nalazi se iza bivše fabrike 'Elektronska industrija' određuje se naziv: Ulica BATAJNIČKI DRUM – 17. deo
Ulici levo iz ulice Batajnički put pre fabrike stakla 'Zvezda' a prema jugo-zapadu i do auto puta Beograd – Novi Sad određuje se naziv: Ulica BATAJNIČKI DRUM – 10. deo
Ulici levo iz ulice Batajnički put kod fabrike mleka 'AD Imlek' ulica se prostire oko mlekare i do auto puta Beograd – Novi Sad određuje se naziv: Ulica BATAJNIČKI DRUM – 11. deo
Ulici desno sa auto puta Beograd-Novi Sad kod kućnog broja 194, prema severo-istoku pa savija prema novoj ulici označenoj pod rednim brojem 69 određuje se naziv: Ulica BATAJNIČKI DRUM -13. deo
Ulici koja spaja nove ulice označene pod rednim brojem 67 i 70. Ulica je paralelna sa auto putem Beograd – Novi Sad određuje se naziv: Ulica BATAJNIČKI DRUM – 14. deo
Ulici levo iz ulice Batajnički put kod stovarišta 'Šolaja' a prema jugo-zapadu i do auto puta Beograd – Novi Sad određuje se naziv: Ulica BATAJNIČKI DRUM – 15. deo
Ulici levo iz ulice Batajnički put kod ciglane 'Grmeč' a prema jugo-zapadu i do auto puta Beograd – Novi Sad određuje se naziv: Ulica BATAJNIČKI DRUM – 16. deo
Ulici levo iz ulice Batajnički put skretanje levo posle mlekare i nekadašnje vojne ustanove, prema jugo-zapadu i do auto puta Beograd – Novi Sad određuje se naziv: Ulica BATAJNIČKI DRUM – 12. deo
Ulici levo iz ulice Dobanovački put preko puta kućnog broja 58 c prema jugu određuje se naziv: Ulica DOBANOVAČKI PUT – 1. deo
Ulici levo iz ulice Dobanovački put kod kućnog broja 93 prema jugu određuje se naziv: Ulica DOBANOVAČKI PUT – 2. deo
Ulici levo iz ulice Dobanovački put kod kućnog broja 97 prema jugu određuje se naziv: Ulica DOBANOVAČKI PUT – 3. deo
Ulici levo iz ulice Dobanovački put kod kućnog broja 75 prema jugu određuje se naziv: Ulica DOBANOVAČKI PUT – 4. deo