Promene naziva ulica 2009

REŠENJE O PROMENI NAZIVA ULICA NA TERITORIJI GRADSKIH OPŠTINA: Voždovac, Zemun, Zvezdara, Palilula, Rakovica, Savski venac i Stari grad

VOŽDOVAC

Mesna zajednica Jajinci

Ulica koja kreće iz Bulevara JNA, Jajinci kod broja 166 i ide prema jugozapadu (polukružno) određuje se naziv: KEFALONIJSKA
Ulica koja je prva paralelna sa Bulevarom JNA i kreće iz prethodne ulice na levu stranu određuje se naziv: LIKSURI
Ulici koja počinje iz predložene ulice Kefalonijske, levo paralelna sa prethodnom i druga paralelna sa Bulevarom JNA određuje se naziv: ATIKA
Ulici koja kreće iz predložene Kefalonijske desno i ide do ulice Vukosave Oljača određuje se naziv: OLIMPSKA

Mesna zajednica Rakovica selo

Delu ulice Dugo polje koji počinje od kružnog puta, od parcele 481, k.o. Rakovica selo i ide prema jugoistoku određuje se naziv: ŽRNOVSKA
Delu ulice Dugo polje koji počiwe od parcele 498/8 k.o. Rakovica selo i ide na jug do pruge određuje se naziv: JAVORSKA
Delu ulice Dugo polje koji počinje od kružnog puta, od parcele 478/1 k.o. Rakovica selo i ide paralelno sa kružnim putem određuje se naziv: GLEDIĆKA
Delu ulice Dugo polje koji počinje od parcele 478/1 k.o. Rakovica selo i ide prema jugozapadu određuje se naziv: LUGOMIRSKA
Delu ulice Dugo polje koji počinje od motela i parcele 455/3 k.o. Rakovica selo i ide prema jugu određuje se naziv: REKOVAČKA
Delu ulice Dugo polje koji počinje iz prethodne ulice kod parcele 598/13 k.o. Rakovica selo i ide prema jugu određuje se naziv: OPARIĆKA
Delu ulice Jakova Galusa koji počinje od parcele 30/1 k.o. Rakovica selo i ide na jugoistok određuje se naziv: DRENOVSKA
Delu ulice Jakova Galusa koji počinje kod parcele 28/1 i ide na jugoistok određuje se naziv: DUNJAČKA
Delu ulice Jakova Galusa koji počinje kod parcele 27/1 i ide na jug određuje se naziv: MILOŠEV POTOK

ZEMUN

Ulici Albanskoj određuje se naziv: ZADUŽBINSKA
Ulici Ivana Cankara određuje se naziv: JOVANA MIODRAGOVIĆA
Ulici Franca Prešerna određuje se naziv: DR MILIVOJA BABIĆA
Ulici Gajevoj određuje se naziv: LAGUMSKA

Mesna zajednica Batajnica

Ulici Mrcinište Nova 23 određuje se naziv: Islama grčkog

ZVEZDARA

Ulici koja počinje na raskrsnici ulica Stari vinogradi i Vladimira Mitrovića (od broja 30) i ide do zgrade vodovoda određuje se naziv: DUĆANA DUDE TIMOTIJEVIĆA
Ulici drugoj desno, paralelnoj sa prethodnom, od broja 34, određuje se naziv: MILORADA RUVIDIĆA
Ulici trećoj desno, paralelnoj sa prethodnom, od broja 38, određuje se naziv: RAJAČKA
Ulici četvrtoj desno, paralelnoj sa prethodnom, od broja 38, određuje se naziv: DUKATSKA

Mali Mokri Lug

Ulici prvoj desno iz ulice Rade Kondića, od broja 24a, određuje se naziv: GALILEJEVA
Ulici drugoj desno iz ulice Rade Kondića, od broja 25c, određuje se naziv: VUJANSKA

PALILULA

Borča, naselje Mali zbeg

Ulici koja se nalazi između ulica Mite Stajića i Kneza Alekse određuje se naziv: IVANA GALEBA
Ulici upravnoj na ulicu Rastka Nemanjića, a paralelnoj sa ulicom Majora Gavrilovića određuje se naziv: VLADIMIRA VISOCKOG
Ulici upravnoj na ulicu Rastka Nemanjića, a paralelnoj sa ulicom Kninske Krajine određuje se naziv: VUKANA NEMANJIĆA
Ulici koja se nalazi između ulica Kninske Krajine i Iriškog venca određuje se naziv: TENJSKA
Ulici prvoj paralelnoj sa ulicom Iriški venac, upravnoj na ulicu Rastka Nemanjića određuje se naziv: KARINSKA
Ulici drugoj paralelnoj sa ulicom Iriški venac, upravnoj na ulicu Rastka Nemanjića određuje se naziv: MOKROGORSKA
Ulici trećoj paralelnoj sa ulicom Iriški venac, upravnoj na ulicu Rastka Nemanjića određuje se naziv: BOGDANA GAVRILOVIĆA
Ulici četvrtoj paralelnoj sa ulicom Iriški venac, upravnoj na ulicu Rastka Nemanjića određuje se naziv: JADARSKA
Ulici petoj paralelnoj sa ulicom Iriški venac, upravnoj na ulicu Rastka Nemanjića određuje se naziv: GOLUBIĆKA
Ulici šestoj paralelnoj sa ulicom Iriški venac, upravnoj na ulicu Rastka Nemanjića određuje se naziv: BATINJOLSKA
Ulici sedmoj paralelnoj sa ulicom Iriški venac, upravnoj na ulicu Rastka Nemanjića određuje se naziv: KNINSKOG KOSOVA
Ulici upravnoj na ulice Rastka Nemanjića i Vladike Rada, paralelnoj sa ulicom Braće Anđelić određuje se naziv: CRNOLUŠKA
Ulici paralelnoj sa prethodnom, a pre ulice Andreja Saharova određuje se naziv: VELJUNSKA
Ulici upravnoj na ulice Rastka Nemanjića i Vladike Rada, paralelnoj sa Andersonovom ulicom određuje se naziv: BRANISLAVA BUKUROVA
Ulici paralelnoj sa prethodnom određuje se naziv RZAVSKA
Ulici paralelnoj sa prethodnom, ispred ulice Jovana Zlatoustog određuje se naziv: TOPUSKA
Ulici koja se nalazi između ulica Jovana Zlatoustog i Boška Jugovića i povezuje ulice Rastka Nemanjića i Braće Mrnjavčević određuje se naziv: LJUBOMIRA KLERIĆA
Ulici koja je paralelna sa ulicom Braće Mrnjavčević, a spaja ulice Jovana Zlatoustog i Zrenjaninski put određuje se naziv: MARKA CARA
Ulici paralelnoj sa prethodnom, koja počinje od ulice Jovana Zlatoustog određuje se naziv: SVETOLIKA PAŠĆANA
Ulici paralelnoj sa ulicom Rastka Nemanjića, a koja počinje od ulice Karlovačke mitropolije određuje se naziv: DIČINSKA
Ulici Mali zbeg Nova 107 određuje se naziv: MIRKOVAČKA

Naselje Borča

Delu ulice Sutjeska blok koji počinje od kanala Sebeš, odnosno od Partizanske blok ulice 2 određuje se naziv: RIBARSKA
Ulici paralelnoj sa predloženom Ribarskom određuje se naziv: VENCLOVIĆEVA
Ulici upravnoj na prethodnu određuje se naziv: VUČEVSKA
Ulici koja počinje iz prethodne ulice kao prvi prilaz određuje se naziv: ĐURĐEVIĆA TARE
Ulica koja počinje kao drugi prilaz određuje se naziv: JEHOTINSKA
Ulici u naselju Guvno koja je upravna na ulicu Mitra Trifunovića uče, a nalazi se između ulica Milovana Jakšića i Guvna Nova 10 određuje se naziv: ŽETELAČKA
Ulici koja se nalazi između Azila za pse i ulice Atovi Nova 1013, upravnoj na ulicu Ovčanski put. Sadašnji naziv ulice je Atovi Nova 1011 određuje se naziv: VOJVOĐANSKIH SALAŠA
Ulici između ulica Slatina Nova 12 i Atovi Nova 13 na lokaciji Ovčarski put, određuje se naziv: BELOSTENSKA

RAKOVICA

Vidikovac

Ulici koja je paralelna sa delom ulice Vidikovački venac (njena istočna strana) – između ulica Susedgradske i Vidikovački venac, a koja počinje od Susedgradske do ulice Bože Jeremića određuje se naziv: VELJKA RAMADANOVIĆA

SAVSKI VENAC

Dedinje, Lisičji potok

Ulici koja kreće od ulice Omladinske prema ulici Mihaila Avramovića određuje se naziv: FLORE SENDS

STARI GRAD

Platou (prostoru „Letnje scene”) iza pozorišta Atelje 212, prostor koji povezuje ulice Vlajkovićevu i Svetogorsku određuje se naziv: PLATO LJUBOMIRA MUCIJA DRAŠKIĆA