Promene naziva ulica 2011.

REŠENJE O PROMENI NAZIVA ULICA NA TERITORIJI GRADSKIH OPŠTINA:
Voždovac, Palilula, Savski venac

Imenuju se ulice, i to:

Voždovac
Ulici na teritoriji KO Kumodraž, na opštini Voždovac, određuje se naziv Ulica klinska, počinje od ulice Braće Jerković i paralelna sa Dukatskom ulicom;

Palilula
Ulica Pavla Ivića – Borča, naselje Pretok, ulica upravna na Kikindsku, a paralelna sa ulicom Jovana Tekelije;
Ulica Vase Mijatovića – Borča, naselje Pretok, upravna na Kikindsku između ulica Bijeljinske i Rogatičke;
Ulica Dragoslava Andrića – Borča, naselje Guvno, upravna na ulicu Mihaila Petrovića kod kućnog broja 66, a paralelna sa ulicom Karanskom;
Ulica Živojina Pavlovića – Borča, ulica upravna na ulicu Efesku, a paralelna sa Ovčanskim putem;
Ulica Tihomira Ognjanova – Borča, upravna na ulicu Dičinsku, kod kućnog broja 9, paralelna sa ulicom Ivana Galeba;
Ulica Kanadska – Višnjička banja, ulica upravna na Slanački put, druga paralelna sa ulicom Drvarske česme;
Ulica Branislava Cige Jerenića – Borča, upravna na ulicu Ovčanski put, a paralelna sa ulicom Morejskom;
Ulica Pala Telekija – Borča, ulica upravna na ulicu Rastka Nemanjića, između ulica Ljubomira Klerića i Jovana Zlatoustog;
Ulica Žarka Petrovića – Borča, ulica upravna na ulicu Lotosa, kod broja 18;
Ulica Vojislava despotova – Borča, upravna na ulicu Ovčanski put, paralelna i ispred ulice Dragovićke 18;
Ulica Nikolaea Jorge – Borča, ulica upravna na ulicu Kumaničku, paralelna sa ulicom Popova bara Nova 308;
Ulica Stevana Šalajića – upravna na ulicu Put za Crvenku, stari naziv Put za Crvenku VII prilaz;
Ulica Lužnička – Borča, ulica upravna na ulicu Zrenjaninski put kod broja 131, paralelna sa Ulicom narodnog fronta, a spaja ulicu Zrenjaninski put u ulicu Borčanskih žrtava 1914;
Plato Slobodana Jovanovića ispred Pravnog fakulteta;

Savski venac
Ulici Baje Pivljanina 3 deo, u naselju Lisičji potok određuje se naziv Diane Budisavljević.

REŠENJE O DODELI NAZIVA ULICA NA TERITORIJI GRADSKE OPŠTINE
Novi Beograd

Dodeljuju se nazivi ulica, i to:

Novi Beograd
Ulici trećoj paralelno sa Ulicom Ilije Bosilja određuje se naziv: Ulica belfortska;
Ulici drugoj paralelno sa Ulicom Ilije Bosilja određuje se naziv: Ulica Ksantija;
Ulici prvoj desno od Ulice Vladimira Pogačića koju spaja sa ulicom Univerzijade određuje se naziv: Ulica sajdžijska;
Ulici drugoj desno od Surčinskog puta određuje se naziv: Ulica kazandžijska;
Ulici četvrtoj desno od Surčinskog puta određuje se naziv: Ulica stolarska;
Ulici sedmoj desno od Surčinskog puta određuje se naziv: Ulica opančarska;
Ulici šestoj desno od Surčinskog puta određuje se naziv: Ulica knjigovezačka;
Ulici četrnaestoj levo od Surčinskog puta određuje se naziv: Ulica pekarska;
Ulici devetoj desno od Surčinskog puta određuje se naziv: Ulica savskih alasa;
Ulici osmoj desno od Surčinskog puta određuje se naziv: Ulica lađarska;
Ulici desetoj desno od Surčinskog puta određuje se naziv: Ulica bačvarska;
Ulici jedanaestoj desno od Surčinskog puta određuje se naziv: Ulica vajarska;
Ulici prvoj levo od Surčinskog puta određuje se naziv: Ulica zografska;
Ulici petnaestoj levo od Surčinskog puta određuje se naziv: Ulica obućarska;
Ulici prvoj paralelno sa ulicom Žrtava bombardovanja određuje se naziv: Ulica krojačka;
Ulici prvoj paralelno sa Krojačkom određuje se naziv: Ulica tokarska;
Ulici drugoj paralelno sa Krojačkom određuje se naziv: Ulica jorgandžijska;
Ulici trećoj paralelno sa Krojačkom određuje se naziv: Ulica tkačka;
Ulici četvrtoj paralelno sa Krojačkom određuje se naziv: Ulica kolačarska;
Ulici petoj paralelnoj sa Krojačkom određuje se naziv: Ulica duborezačka;
Ulici šestoj paralelno sa Krojačkom određuje se naziv: Ulica veziljska;
Ulici sedmoj paralelno sa Krojačkom određuje se naziv: Ulica grnčarska;
Ulici četvrtoj levo od Surčinskog puta određuje se naziv: Ulica juvelirska;
Ulici drugoj levo od Surčinskog puta određuje se naziv: Ulica kosačka;
Ulici prvoj desno od ulice Novobeogradskih graditelja određuje se naziv: Ulica pčelarska;
Ulici prvoj paralelno (u pravcu Surčina) sa Rembrantovom određuje se naziv: Ulica beračka;
Ulici šesnaestoj levo od Surčinskog puta određuje se naziv: Ulica jevrejskih žrtava;
Ulici prvoj paralelno sa Surčinskom i upravnoj na ulicu Univerzijade određuje se naziv: Ulica žrtava bombardovanja;
Ulici petoj desno od surčinskog puta određuje se naziv: Ulica romskih žrtava;
Ulici prvoj paralelno sa ulicom Jurija Gagarina (prema Bežaniji) određuje se naziv: Ulica evropska;
Ulici drugoj paralelno sa ulicom Jurija Gagarina (prema Bežaniji) određuje se naziv: ulica japanska;
Ulici jedanaestoj levo od Surčinskog puta određuje se naziv: Ulica italijanska;
Ulici devetoj levo od Surčinskog puta određuje se naziv: Ulica španska;
Ulici desetoj levo od Surčinskog puta određuje se naziv: Ulica češka;
Ulici osmoj levo od Surčinskog puta određuje se naziv: Ulica slovačka;
Ulici trinaestoj levo od Surčinskog puta određuje se naziv: Ulica kiparska;
Ulici dvanaestoj levo od Surčinskog puta određuje se naziv: Ulica Švejkova;
Ulici petoj levo od Surčinskog puta određuje se naziv: Ulica prolećnog cveća;
Ulici sedmoj levo od Surčinskog puta određuje se naziv: Ulica sremskokarlovačka;
Ulici (novoj saobraćajnici) koja spaja ulicu Jurija Gagarina sa Bulevarom crvene armije i prolazi obodom naselja Belvil određuje se naziv: Ulica Marka Hristića;
Ulici prvoj desno od ulice Omladinskih brigada prema centru Novog Beograda određuje se naziv: Ulica Uroša Martinovića;
Ulici koja počinje od golubinačke (staro naselje Ledine) i ide paralelno sa Surčinskom određuje se naziv: Ulica novobeogradskih graditelja;
Ulici drugoj paralelno od ulice Surčinski put i upravnoj sa ulicom Paula Klea određuje se naziv: Ulica Vladimira Pogačića;
Ulici drugoj desno od ulice Novobeogradskih graditelja i ide do Surčinske ulice određuje se naziv: Ulica 11. aprila;
Ulici prvoj paralelno (sa leve strane) sa ulicom Surčinski put određuje se naziv: Ulica Univerzijade;
Ulici prvoj paralelno (prema Surčinu) od ulice „Ruskog pilota” određuje se naziv: Ulica Vili Branta;
Ulici prvoj paralelno sa ulicom Ilije Bosilja određuje se naziv: Ulica Orsona Velsa;
Ulici koja se nalazi između ulica Vilija Branta i Konstantina Danila i paralelna sa njima određuje se naziv: Ulica Adama Bogosavljevića;
Ulici drugoj paralelno od ulice Pasternakove određuje se naziv: Ulica lončarska;
Ulici prvoj desno od novoimenovane ulice Uroša Martinovića, prolazi pored postojeće ruske škole određuje se naziv: Ulica Rjepinova;
Ulici upravnoj na ulicu Gustava Klimta određuje se naziv: Ulica Kazimira Maljevića;
Ulici drugoj levo od ulice Surčinske posle „starog naselja” u Ledinama u pravcu ulice Beračke određuje se naziv: Ulica Van Goga;
Ulici trećoj levo od ulice Surčinske posle „starog naselja” u Ledinama paralelna sa prethodnom određuje se naziv: Ulica Rubensova;
Ulici četvrtoj levo od ulice Surčinske posle „starog naselja” u Ledinama paralelna sa prethodnom određuje se naziv: Ulica odžačarska;
Ulici drugoj levo od Beračke i paralelna sa Pasternakovom određuje se naziv: Ulica Bohumila Hrabala;
Ulici prvoj desno (odnosno upravnoj na nju) od ulice Konstantina Danila određuje se naziv: Ulica Albrehta Direra;
Ulici prvoj paralelno sa prethodnom određuje se naziv: Ulica Ticijanova;
Ulici prvoj levo od ulice Konstantina Danila određuje se naziv: Ulica Vodeničarska;
Ulici četvrtoj levo od Konstantina Danila između ulica Edvarda Munka i Marka Šagala određuje se naziv: Ulica šeširdžijska;
Ulici prvoj paralelno sa ulicom Isaka Singera određuje se naziv: Ulica Braće Nastasijević;
Ulici prvoj levo, upravnoj na ulicu Novobeogradskih graditelja određuje se naziv: Ulica Brane Petrovića
Ulici drugoj levo, paralelno sa prethodnom određuje se naziv: Ulica Nikolaja Berđajeva;
Ulici drugoj levo od Beračke ulice određuje se naziv: Ulica Pasternakova;
Ulici Četvrtoj paralelno od ulice Albrehta Direra određuje se naziv: Ulica Marka Šagala;
Ulici šestoj paralelno sa ulicom Albrehta Direra određuje se naziv: Ulica Gustava Klimta;
Ulici prvoj paralelno sa ulicom Ticijanovom određuje se naziv: Ulica Edvarda Munka;
Ulici petoj paralelno od ulice Albrehta Direra određuje se naziv: Ulica Vasilija Kandinskog;
Ulici prvoj desno od ulice Surčinski put određuje se naziv: Ulica Paula Klea;
Ulici trećoj levo od ulice Novobeogradskih graditelja određuje se naziv: Ulica Pola Gogena;
Ulici koja počinje od Surčinske desno paralelnoj sa ulicom Hristifora Žefarovića određuje se naziv: Ulica Tuluz-Lotreka;
Ulici prvoj levo od Rembrantove određuje se naziv: Ulica Isaka Singera;
Ulici drugoj levo od Rembrantove određuje se naziv: Ulica Timočke Bune;
Ulici trećoj levo od Rembrantove određuje se naziv: Ulica Inđijska;
Ulici četvrtoj levo od Rembrantove (i upravna na ovu) i spaja se sa Beračkom određuje se naziv: Ulica Rene Magrita;
Ulici četvrtoj levo od ulice Novobeogradskih graditelja određuje se naziv: Ulica livačka;
Ulici petoj levo od ulice Novobeogradskih graditelja i paralelna sa prethodnom određuje se naziv: Ulica Radomira Reljića;
Ulici prvoj desno od ulice Surčinske, pri kraju „starog naselja” u Ledinama određuje se naziv: Ulica AnriMatisa;
Ulici između ulica Anri Matisa i Rembrantove određuje se naziv: Ulica Andreja Tarkovskog;
Ulici prvoj paralelno sa prethodnom određuje se naziv: Ulica Rembrantova;
Ulici prvoj desno od ulice Surčinske (na početku Ledina) određuje se naziv: Ulica Ilije Bosilja;
Ulici prvoj levo od Belfortske ulice određuje se naziv: Ulica Hristifora Žefarovića;
Ulici trećoj desno od ulice Surčinski put određuje se naziv: Ulica Janka Brašića;
Ulici trećoj levo od ulice Surčinski put određuje se naziv: Ulica Aleksandra Vuča;
Ulici petoj levo od ulice Surčiinske posle „starog naselja” u Ledinama paralelna sa Mikelanđelovom određuje se naziv: Ulica Konstantina Danila;
Ulici šestoj levo od Surčinskog puta određuje se naziv: Ulica Tomasa Mana.