Poljoprivreda, šumarstvo i vodoprivreda

 

Područje Beograda ima izuzetno povoljne uslove za savremenu poljoprivrednu proizvodnju (klima, poljoprivredno zemljište, vodotokovi, razvijena prerađivačka industrija). Ova privredna grana ima strategijski značaj za snabdevanje Beograda prehrambenim proizvodima, uz resurse sa kojima obliluje šira okolina (Vojvodina i Šumadija).

Beogradski region raspolaže sa značajnim zemljišnim potencijalom od oko 322.292 hektara poljoprivrednog zemljišta, što čini 70% ukupne teritorije Grada Beograda. U okviru poljoprivrednog zemljišta obradive površine iznose 220.797 hektara, a oranične površine 178.523 hektara. U strukturi oraničnih površina žita učestvuju sa oko 58%, industrijsko bilje sa 4%, povrće sa 13% i krmno bilje sa 20%.

Pored toga, beogradsko područje raspolaže sa značajnim kapacitetima u primarnoj stočarskoj proizvodnji: 62.990 grla goveda i 190.220 svinja.

Beograd raspolaže značajnim kapacitetima za preradu osnovnih poljoprivrednih proizvoda (pšenica, šećerna repa, uljarice, meso, mleko, voće, povrće i dr). U najvećem procentu sirovine obezbeđuje primarna poljoprivredna proizvodnja. Godišnja proizvodnja prehrambene industrije Beograda u optimalnim uslovima iznosila je:

 • 100.000 brašna,
 • 90.000 tona hleba i peciva,
 • 80.000.000 litara konzumnog mleka,
 • 45.000 tona svežeg mesa,
 • 40-50.000 tona šećera,
 • 1.200 tona sirovog sojinog ulja.

U sektoru poljoprivrede posluje 392 preduzeća i 172 preduzetnika u kojima je zaposleno oko 7.500 radnika. Tehničko tehnološka opremljenost preduzeća i kadrovska osposobljenost predstavljaju osnov za razvijenu:

 • prehrambenu industriju (značajni izvoznici su industrija mesa, mleka, voća i povrća, smrznute hrane, konditorskih proizvoda i dr).
 • industriju pića (eminentni su izvoznici vina, rakije, piva i drugih alkoholnih i bezalkoholnih pića).

Poljoprivredna proizvodnja na gazdinstvima zemljoradnika organizuje se u oko 60.000 zemljoradničkih gazdinstava, u 160 sela i oko 40 zemljoradničkih zadruga.

U Beogradu se prosečno godišnje potroši:

 • 130.000 tona hleba,
 • 85 miliona litara svežeg mleka,
 • 16.000 tona brašna,
 • 18.000 tona ulja,
 • 24.000 tona šećera,
 • 26.000 tona svežeg mesa,
 • 5.200 tona sveže ribe,
 • 100.000 tona svežeg povrća,
 • 40.000 tona svežeg voća.

Beograd spada u retke gradove koji je u optimalnim uslovima svojom agroindustrijskom proizvodnjom zadovoljavao najveći deo potreba u osnovnim poljoprivredno-prehrambenim proizvodima.

Istraživači i naučnici ostvarili su značajne rezultate u proizvodnji hibridnih vrsta kukuruza kojim se u svetu zaseje svake godine više od 2.500.000 hektara. Pojedina poljoprivredna preduzeća su osposobljena za transfer znanja i kompletan inženjering u okviru agrokompleksa.