Jednokratna novčana pomoć

Pravo na jednokratnu novčanu pomoć imaju pojedinci i porodice koji se nalaze u stanju trenutne, izuzetno teške situacije, koju ne mogu samostalno da prevaziđu, posebno kada je reč o: otklanjanju posledica elementarnih nepogoda, zadovoljavanja osnovnih životnih potreba, pomoći po prestanku smeštaja, kao i drugim situacijama prema proceni Gradskog centra za socijalni rad.

Osnovne životne potrebe obuhvataju: nabavku namirnica i plaćanje komunalnih troškova, nabavku udžbenika i školskog pribora za redovne đake i studente, nabavku ogreva, zimnice, neophodne garderobe, stvari za domaćinstvo i drugih potreba izazvanih specifičnim stanjem ili situacijom (bolest, invalidnost, trudnoća i dr).

Rok za odlučivanje o pravu na jednokratnu novčanu pomoć je tri dana, a zahtev se podnosi nadležnom Centru za socijalni rad.

Pojedinac ili porodica ovu pomoć mogu da ostvare najviše dva puta u kalendarskoj godini, s tim što pojedinačni iznos ovog prava ne može da bude veći od proseka zarade za privredu Beograda u mesecu za koji se vrši isplata. Zbog ograničenosti sredstava koja se za tu namenu izdvajaju u domenu njegove neposredne realizacije dominira kriterijum usmeravanja jednokratnih davanja na grupaciju korisnika materijalnog obezbeđenja.