Smeštaj u ustanovu socijalne zaštite

Smeštaj u ustanovu socijalne zaštite

Ovo pravo podrazumeva smeštaj u neku od ustanova socijalne zaštite (dečji dom, dom za stare i penzionere, dom za odrasla trajno nesposobna lica, ustanove za domski smeštaj mentalno zaostale dece i omladine), kao i podmirivanje troškova smeštaja.

Za ostvarivanje ovog prava, nadležnom Centru za socijalni rad (na opštini prebivališta podnosioca zahteva) potrebno je priložiti sledeću dokumentaciju:

 • fotokopija lične karte (2 primerka);
 • fotokopija izvoda iz Matične knjige rođenih (2 primerka);
 • fotokopija izvoda iz Matične knjige venčanih (2 primerka);
 • poresko uverenje iz mesta rođenja i mesta stanovanja (2 primerka);
 • ček od penzije (poslednji ček ili drugi dokaz o primanjima);
 • dokaz o primanjima srodnika (kvartalno ili poslednja isplata);
 • fotokopija lične karte za srodnike koji plaćaju smeštaj;
 • uverenje o zdravstvenom stanju (original i jedna kopija);
 • nalaz neuropsihijatra (original i jedna kopija);
 • nalaz krvi na Wasserman (original i jedna kopija);
 • fotokopija izvoda iz matične knjige umrlih za bračnog druga;
 • fotokopija zdravstvene knjižice (3 primerka);
 • fotokopija ugovora o otkupu ili korišćenju stana;
 • fotokopija ugovora o doživotnom izdržavanju;
 • fotokopija ugovora o poklonu;
 • fotokopija ugovora o prodaji;
 • fotokopija presude o razvodu braka.