Materijalno obezbeđenje

 

Materijalno obezbeđenje (socijalnu pomoć) može da ostvari pojedinac, odnosno porodica, bez prihoda ili sa prihodima ispod nivoa socijalne sigurnosti uz ispunjenje dodatnih uslova koji se odnose na posedovanje imovine i njeno korišćenje, mogućnost izdržavanja od strane srodnika ili korišćenja prava na rad. Reč je o stalnoj novčanoj pomoći koja se isplaćuje redovno (mesečno).

Za ostvarivanje ovog prava, nadležnom Centru za socijalni rad (na opštini prebivališta podnosioca zahteva) potrebno je priložiti sledeću dokumentaciju:

 • fotokopija lične karte;
 • prijava prebivališta za decu, sa matičnim brojem;
 • izvod iz Matične knjige rođenih za decu;
 • izvod iz Matične knjige venčanih za supružnike, a koji nije stariji od 6 meseci;
 • potvrda o ličnom dohotku zaposlenih članova porodice ili lica koja su po Zakonu o braku i porodičnim odnosima dužni da izdržavaju materijalno neobezbeđene članove porodice, bez obzira da li žive u istom domaćinstvu;
 • ček od penzije, potvrde o ostalim primanjima za sve članove porodice koji imaju primanja, kao i za davaoca izdržavanja koji žive van porodice;
 • uverenje od Fonda za zapošljavanje za nezaposlene, radno sposobne članove porodice;
 • uverenje za decu koja se nalaze na redovnom školovanju ili profesionalnom osposobljavanju;
 • uverenje o zaduženju za prihode na koje se plaća porez;
 • uverenje o posedovanju ili neposedovanju nepokretne imovine na teritoriji opštine prebivališta i mesta rođenja;
 • izvod iz matične knjige umrlih;
 • presuda o razvodu braka;
 • presuda o izdržavanju koja nije starija od jedne godine;
 • izjava dva svedoka o zajedničkom domaćinstvu;
 • fotokopija radne knjižice (ime i radni staž);
 • uverenje iz Geodetske uprave, 27. marta 43-45 (2 primerka).