Претраживање

петак, 16. август 2019.

Секретаријат за имовинске и правне послове

Позив за подношење понуда за јавну набавку број 27/19

петак, 16. август 2019.

Секретаријат за опште послове

Позив за подношење понуда за јавну набавку број 44/19

петак, 16. август 2019.

Секретаријат за опште послове

Позив за подношење понуда за јавну набавку број 43/19

петак, 16. август 2019.

Секретаријат за здравство

Позив за подношење понуда за јавну набавку број 1/19

петак, 16. август 2019.

Секретаријат за образовање и дечју заштиту

Одлука о додели уговора за јавну набавку број 9/19

четвртак, 15. август 2019.

Секретаријат за образовање и дечју заштиту

Обавештење о обустави поступка за јавну набавку 3/19

четвртак, 15. август 2019.

Секретаријат за имовинске и правне послове

Одлука о закључењу оквирног споразума за јавну набавку број 22/19