Брига о деци школског узраста

У школској 2011/2012. Секретаријат за образовање прати успех и похађање наставе за сто једног ученика узраста од 7 до 15 година, који су законски обавезни да похађају наставу. Сви ученици београдских основних школа од IV до VIII разреда добили су од Града Београда уџбенике на коришћење, а од Министарства просвете и науке уџбенике су добили ученици од I до III разреда.

Као и у претходној школској години, Секретаријат за образовање трудио се да координира између различитих нивоа власти, а у циљу постизања што бољих резултата ромске деце и налажења начина за процес укључивања у редован систем школовања, с посебним нагласком на редовно похађање наставе и подизање свести о важности школовања. Основа нашег деловања јесу школе, као и педагошки асистенти, који су веза између школе и насеља (породица) у којима деца живе. Школе су посебно у претходном периоду у оквиру свог деловања водиле рачуна о редовном похађању наставе, правилној распоређености деце по разредима, прихваћености ромске деце јер је прошло годину дана од момента расељења, изради индивидуалног образовног плана у складу са новим законом о основама система васпитања и образовања, мотивацији деце и допунској настави.

Директори школа редовним извештајима шаљу обавештења о присуству настави за свако појединачно дете. Подаци се редовно прате у Секретаријату за образовање који стално комуницира са директорима школа. У тој комуникацији посебна пажња се обраћа на безбедност ученика и помињање расне припадности. Можемо да кажемо да директори школа не пријављују податке о угрожавању ученика ромске националности.

Контактира се са општинама у вези са децом која не похађају наставу, како би представници општина предузели потребне мере и о томе обавестили секретаријат.

Педагошки асистенти ушли су у редован систем финансирања од марта 2011. године, па је комуникација између школе и родитеља доста олакшана. Посете насељима односе се искључиво на разговоре са родитељима у смислу мотивације и подсећања на важност институционалног образовања за њихову децу, као и на обавезност основне школе.

Од почетка школске 2011/2012. године потврде које школа издаје родитељима ради остваривања права на социјалну помоћ и дечји додатак издају се на месечном нивоу како би родитељи на тај начин водили рачуна о деци и пратили редовност похађања наставе.

Прати се и школовање деце старије од 15 година у школи за основно образовање одраслих, уз сарадњу са Министарством просвете и науке ради укључивања у пројекат „Друга шанса“.

Секретаријат за образовање, у сарадњи са Секретаријатом за дечју заштиту и Секретаријатом за здравство, води рачуна о упису деце која су завршила припремни предшколски програм у први разред основне школе. У школску 2011/2012. годину уписано је деветнаесторо деце у први разред, а сви ђаци прваци су од града Београда добили ранчеве са школским прибором.

Деца ромске националности, према Закону о основама система васпитања и образовања, имају право уписа у жељену средњу школу, а у сарадњи са Министарством за људска и мањинска права и Министарством за просвету и науку. Сви ученици из ромских насеља који су у јуну 2011. успешно завршили осми разред уписали су се у жељене средње школе.

Конкурсом за пројекте који је расписао Секретаријат за образовање за 2011. годину, а у оквиру задатих тема Подизање важности институционалног образовања и стицање искуства, знања и вештина у различитим областима, биће укључена ромска деца, а рад са њима одвијаће се у самом насељу.

За убрзано укључивање целокупне заједнице пресељених суграђана изузетно су важни школски образовни програми. Програм бриге о образовању заснива се на унапређењу васпитања и образовања ромске деце и одраслих и укључује законске, кадровске, материјалне, научне и стручне програме. Основни циљ развијања програма и активности које доприносе квалитетнијем, доступнијем, прилагодљивијем и делотворнијем образовању је унапређење образовне структуре расељених породица.

Oбезбеђени су неопходни услови за полазак деце у школу. Почетком школске године прибављају се школски прибор и уџбеници за ученике свих разреда и обезбеђен је превоз ученика од насеља до школе.

Током октобра 2010. расељене су и породице из Бежанијске улице. Тада је преузета брига о школској деци која су пописана и уписана у територијално најближе школе. У редовни систем школовања се том приликом укључило још осам ученика који до тада нису похађали школу.

У оквиру заједничке акције Секретаријата за образовање и Секретаријата за дечју заштиту, деца из насеља у Сурчину, Барајеву, Чукарици и Раковици у новембру су у позоришту „Дадов” гледала позоришну представу „Дечаци Павлове улице”.

Према постојећим подацима 22,3% укупног броја ученика не похађа наставу од почетка школске године. Преосталих 77,7% ученика похађа наставу. Управо због тога директори школа једном недељно достављају обавештења о присуствовању настави за свако појединачно дете. Најредовнији су ученици из насеља у Барајеву и Сурчину. Похађање наставе од 1. септембра до 25. новембра 2010. у односу на претходну школску годину у истом периоду боље је за око 20%. Охрабрује податак да је током првог полугодишта 2010. године школу редовно похађало 74,6% ученика. С обзиром на то да одређени број ученика не иде редовно у школу, Секретаријат за образовање је обезбедо пратиоца који је одговоран за редовно похађање наставе тако што прати децу до школе и назад. Родитељи који не шаљу децу у школу редовно добијају опомене. Одвија се и велики број програма за социјализацију ромске деце.

Од краја новембра 2010. године студенти Филолошког факултета започели су рад са децом у новим насељима. Студенти са децом сваког викенда имају организоване радионице у којима малишани усавршавају читање и унапређују способност изражавања. Ради се на развијању посебног афинитета према књигама и књижевности. Уведени су и часови страних језика, које такође држе студенти овог факултета. Студенти Факултета ликовних уметности започели су ваншколски едукативни рад са расељеним малишанима. У сарадњи са Филолошким факултетом расписан је конкурс за најбољу песму о Београду за децу школског узраста. У организацији Туристичке организације Београда организован је обилазак Калемегдана за децу из Раковице и Барајева. Планирани су и обиласци Београда са реке, као и обилазак археолошког налазишта у Винчи и друге едукативне екскурзије. Такође, у сарадњи са невладиним сектором, организују се многи образовни пројекти за децу и одрасле. Током 2010. и 2011. године спроведени су и програми описмењавања одраслих, програми за побољшање социјалне укључености Рома са инвалидитетом, програми за упознавање са правима особа са инвалидитетом и они за развој социјалних вештина. У сарадњи са Министарством унутрашњих послова у насељима су отпочела предавања за упознавање становника са локалном полицијом. 

Генерална стратегија у области образовања ослања се на спровођење мера које ће пружити најуједначеније могуће образовне шансе.
У 2011. настављене су активности ресорног секретаријата за образовање започете током 2010. године.

Од 142 ученика уписана на почетку школске 2010/11. године до марта 2011. водила се евиденција о 120 ученика који су законски обавезни да похађају наставу, а 75,25 одсто деце успешно је завршило разред. У марту 2011, по завршетку конкурса за добијање станова за социјално угрожене породице, Секретаријат за образовање прати похађање наставе и напредак деведесет седморо ромске деце и одређеног броја одраслих, који су распоређени у седам основних школа, у једну школу за децу са посебним потребама и у једну основну школу за образовање одраслих, а које се налазе на општинама у којима су мобилне стамбене јединице.