Брига о условима живота у новим насељима

У ситуацији високе незапослености, спорог оживљавања економије и нестајања радних места које не прати отварање нових, Град Београд је успео да установи систем социјалне помоћи и програм инклузије за пресељене суграђане из насеља „Газела”. С обзиром на друштвене услове, са великим успехом је обезбеђена социјална брига приликом расељавања и бољи услови живота расељених суграђана у новим насељима. Оно што нисмо губили из вида је нужност целовитог приступа борби против сиромаштва и искључености, што подразумева усклађену и повезану активност различитих актера. При том треба нагласити да су препоруке битних европских институција примењене у пракси.

Од 1. септембра 2010. и током прве половине 2011. године конкретне кораке у овој области надзире и спроводи тим за имплементацију акционог плана. Тим је, између осталог, задужен да, у сарадњи са градским комуналним предузећима, интензивира рад на успостављању комуналних услова. Тако се обавља замена искоришћених и дотрајалих противпожарних апарата, чишћење насеља, селидбе и премештање намештаја на одређену локацију, постављање нових мобилних стамбених јединица и нових мобилних санитарних јединица, повезивање на електромрежу, водоводну и канализациону мрежу. Постојећи проблеми у комуналној инфраструктури редовно се санирају по потреби.

Град Београд је у 2010. години расписао конкурс за давање на коришћење 82 стана социјално угроженим лицима. Право да конкуришу имала су угрожена лица под условом: да су без стана, да су држављани Републике Србије, да имају пребивалиште на територији града Београда најмање две године пре расписивања конкурса.

У пролеће 2011. године дванaест социјално угрожених ромских породица које су расељене испод моста „Газела”, добиле су станове на привремено коришћење по овом конкурсу. Сва деца која су се са својим породицама преселила у насеље Камендин уписана су у школу која је најближа насељу. Најмлађи који треба да крену у предшколски припремни програм, су уписана у вртић „Бубамара”, који се такође налази у близини насеља.

У октобру 2011. општина Сурчин добила је награду „ДОСТА!” Конгреса локалних и регионалних власти Савета Европе на конкурсу за најбољи пројекат промоције и инклузије ромске популације на нивоу општина.

У конкуренцији од 200 пројеката из 47 земаља, општина Сурчин са градом из Финске дели прво место, док су Лондон и Мадрид на другом и трећем месту.

Општина Сурчин је пример добре праксе у спровођењу интеграције Рома у свакодневним животним питањима. Роми који живе на територији ове општине, за последњих пет година добили су инфраструктуру, струју, воду, дечје игралиште, кошаркашки терен, простор за дошколовавање, као и простор за рад ликовне и фолклорне секције. У селу Бољевци у општини Сурчин иза сваког стамбеног објекта дозидано је купатило, кухиња и ходник. Направљене су стазе у насељу и постављено је осветљење. Сва деца иду у школу, а и одрасли се описмењавају.