Реконструкција улице Краља Милана

 

Реконструкција улице краља Милана почела је 1. августа, а завршена је 5. октобра 2002. Извеле су је три фирме, које су овај посао добиле на тендеру: ЈКП "Београд-пут", ПЗП "Београд" и МН "Лозница".

У току двомесечних радова асфалтирано је 1.027 метара коловоза, укупне површине 12.500 квадратних метара. Рађено је по савременој технологији која је код нас први пут примењена, са знатно бољим техничким карактеристикама и дужим веком трајања нове саобраћајнице.

Обновљено је и 14.000 квадратних метара тротоара. Ранији, бетонски, замењени су плочама, што је целој овој улици дало не само нови визуелни ефекат, већ ће и олакшати њено одржавање. Нова конструкција тротоара омогућиће и да се убудуће све интервенције на подземним инсталацијама обављају без оштећења тротоара, много јефтиније и брже.


Реконструкција је обухватила и замену 2.200 метара ивичњака. Новоуграђени ивичњаци подигнути су у односу на коловоз да би се спречио улазак возила на тротоаре. На пешачким прелазима ивичњаци су спуштени како би се кретање олакшало свим пешацима, а посебно хендикепираним лицима. У тротоаре су уграђене и посебне црне "траке водиље" за слепе и слабовиде, које ће ови наши суграђани осетити приликом ходања.

За ове радове потрошено је 4.000 кубних метара шљунка и 2.500 кубика каменог агрегата.
Упоредо са реконструкцијом улице саниране су и инсталације на овом потезу. Уграђено је 15 хиљада метара нових цеви за потребе будућих инсталација ПТТ-а, оптичких каблова, семафорских и сличних инсталација. На уличну мрежу кишне канализације повезано је 80 олука. У коловоз је постављено 60 нових сливника, уз замену још 12 поклопаца на постојећим шахтовима. Постављено је и 700 метара нових водоводних цеви пречника 300 милиметара, обновљено 70 кућних водоводних прикључака, премештено 14 семафора...