Змај Јовина 9

 

Спратна породична кућа трговца Косте Миленковића у Змај Јовиној 9 изграђена је 90-их година 19. века. У литератури је забележено да је ова кућа "веома успела аналогија палате Опенхајм Готфрида Семпера", чији је Константин Јовановић био "верни поклоник".

У кућу се улази кроз импресивно дрворезбарену колску капију са детаљима браварије, јединственим у архитектури тог времена, на којој се истиче монограм власника. Кућа Косте Миленковића представља један од најлепших примера стамбеног градитељства Београда.

Фасаду ревитализовало предузеће: "Неимар-град".
Вредност радова: 5.096.054,25 динара.