Змај Јовина 7

 

Троспратна стамбена кућа Савке Максимовић са дућанима у приземљу у Змај Јовиној 7 обрађена је у маниру академизма XX века према пројекту инжењера Божидара Божића.

На згради се истичу лучни отвори мезанина и еркер са балконима у средишту композиције фасаде, као и плитки рељефни украси и атика над кровним венцем.

Фасаду ревитализовало предузеће: "Неимар-град".
Вредност радова: 1.777.013,80 динара.