Палмотићева 2

 

Зграда Министарства пошта у Палмотићевој 2 је објекат значајне архитектонске и културно-историјске вредности. Она представља једно од најуспелијих дела архитекте Момира Коруновића, али и целокупне српске архитектуре национално-романтичарског смера између два светска рата. Изграђена је у периоду од 1926. до 1930. године и била је једна од највећих зграда у Београду.

Спољна обрада грађевине указује на Коруновићеву инспирацију у ризници српског средњовековног неимарства, европског романтичарског наслеђа и сецесије. У обликовању главне фасаде Коруновић је искористио и познавање средњовековног српског живописа. Две фигуре изнад улазних врата, једна са свитком, друга са грађевином у рукама, указују на очигледан утицај црквених ктиторских композиција. Аутор ових фигура је вајар Стаменко Ђурђевић.

Фасаду ревитализовало предузеће: "Орнамент-инвестинжењеринг".;
Вредност радова: 10.640.327 динара.