Обилићев венац 16

 

Стамбена кућа Стеве Јовановића Ресавца подигнута је 1912. према пројекту истакнутог српског архитекте Бранка Таназевића у духу сецесије. У обликовању главне фасаде он је напустио строгу симетрију.
И поред преузимања архитектонских мотива ранијих епоха, како балканске тако и европске архитектуре, њиховом стилизацијом и вештим уклапањем у оригиналну композициону шему, Таназевић је створио дело које представља занимљив пример београдске архитектуре тога времена.

Фасаду ревитализовало предузеће: "Орнамент-инвестинжењеринг".
Вредност радова је: 4.155.511 динара.