Краља Петра 22

 

Зграда у улици Краља Петра 22 изграђена је крајем XIX века у духу архитектуре академизма.

Налази се у оквиру просторне културно-историјске целине "Кнез Михаилова улица" која је утврђена за културно добро од изузетног значаја.

Фасаду ревитализовало предузеће: "Неимар-град"
Вредност радова: 473.925,60 дин