Кнез Михаилова 52

 

Спратна кућа познатог београдског трговца ћир Михаила Павловића у Кнез Михаиловој 52 саграђена је 80-их година XIX века. Обрађена је у маниру академизма XIX века, а главна фасада из Кнез Михаилове улице наглашена је балконом који носе антлати, што је доста редак случај у београдској архитектури.

За ову зграду је Миливоје Костић у књизи "Послови и дани трговаца, привредника и банкара у Београду XIX и XX века" написао : "Импозантна зграда на спрат са великим балконом, који су својим леђима подупирали лепо извајани Херкулеси. Својом лепом спољашноћу зграда је привлачила муштерије. У приземљу је био пространи дућан са два одељења и са застакљеном канцеларијом... На спрату је становао кућевласник и његова породица. "

Фасаду ревитализовало предузеће "Тектон".
Вредност радова: 1.167.460 динара.