Кнез Михаилова 28

 

Репрезентативни угаони трговачко-стамбени објекат, кућа Ћире Панића, у Кнез Михаиловој 28 саграђен је 1929. године, према пројекту београдског архитекте Александра Јанковића у духу академизма.

Објекат представља маркантно архитектонско и стилско остварење у оквиру Кнез Михаилове улице, детерминише раскршће и, с обзиром на примењени стилски концепт, има културно-историјску вредност. Фасаду карактерише разуђена пластика, балкони са балустрадама, пиластри на две етаже, подеони венци са вазама.

Непосредно окружење овог објекта чине Палата "Зора" и споменици културе Прометна банка, Задужбина Николе Спасића, Палата САНУ, грађанске куће у Кнез Михаиловој 46, 48 и 50, "Српска круна" и други објекти који доприносе томе да Кнез Михаилова улица буде "најспоменичкија" улица у Београду.

Објекат представља део просторне културно-историјске целине "Кнез Михаилова улица", која је проглашена за културно добро од изузетног значаја.

Извођач радова: "Неимар-град"
Вредност радова: 6.615.616 динара