Његошева 8

 

Колективно-стамбени објекат у Његошевој 8, са локалима у приземљу, саграђен је у периоду између два светска рата у стилу модернизма.

Објекат је 1940. године надзидан по пројекту инжењера Леонида З. Макшејева. Фасада је конципирана у духу савремене архитектуре која се ослања на постулате модернизма. Карактерише је наглашена кубична форма, акцентована плитким еркером који обухвата три етаже, благо асиметричног концепта.

Налази се у оквиру претходно заштићене целине "Стари Београд".

Извођач радова: "Трешња"
Вредност радова: 750.891 динар