Булевар краља Александра 63

 

Стамбени објекат на Булевару краља Александра 63, приземље плус спрат, са пословањем у приземљу, саграђен је током првих деценија двадесетог века у духу академизма.

Ситуиран је на ободу Ташмајданског парка, а у непосредној близини су Сеизмолошки завод архитекте Момира Коруновића (у дну парка), који је у процедури за проглашење у споменик културе, ресторан "Мадера" (са друге стране парка), црква Светог Марка, проглашена за споменик културе, зграда Правног факултета архитекте Петра Бајаловића, која ужива статус претходне заштите и у плану је за проглашење у споменик културе у 2004. години, споменик културе хотел "Метропол" архитекте Драгише Брашована.

Налази се у оквиру претходно заштићене целине "Стари Београд".

Извођач радова: "Трешња"
Вредност радова: 2.152.322 динара