Краља Милана 20

 

Стамбена зграда у Краља Милана 20 са пословањем у приземљу саграђена је 1936. године, према плановима истакнутог архитекте Фрање Урбана. Конципирана је у чистом модернистичком маниру наглашене вертикалне форме, која се јавља као последица узане парцеле у центру града. На фасади је натпис "ДОМ ХАЏИЈА РОСАНДЕ И ЛАЗАРА ЈОВАНОВИЋА".

У улици Краља Милана и у околним улицама, смештени су многи веома значајни објекти који тако чине непосредну околину овом објекту:  споменици културе Нови двор, архитекте Стојана Тителбаха, и Стари двор архитекте Александра Бугарског, Врачарска штедионица, архитекте Данила Владисављевића, која имаа статус претходне заштите и у плану је за проглашење у споменик културе за 2004. годину, зграда Министарства просвете, архитекте Александра Бугарског, са преуређењем архитекте Бранка Таназевића, која има статус културног добра од великог значаја, зграда Српско-aмериканске банке, зграда Јадранско-подунавске банке, Палата "Београђанка", споменик културе Официрски дом архитеката Јована Илкића и Милорада Рувидића.

Налази се у оквиру претходно заштићене целине "Стари Београд".

Извођач радова: "Орнамент инвест инжењеринг"
Вредност радова: 2.019.927 динара