Краља Милана 24

 

Стамбена зграда у Краља Милана 24 са локалима у приземљу саграђена је првих деценија двадесетог века у духу академизма. Део је низа стилских грађевина у историјској и до данас значајној саобраћајници у центру града.

Фасаду одликује богата, изражајна, барокизирана пластика и два балкона квалитетне уметничко-занатске израде. Као и у случају зграде у улици Краља Милана 20, непосредну околину и ове зграде чине бројни споменици културе и претходно заштићени објекти.

Налази се у оквиру претходно заштићене целине "Стари Београд".

Извођач радова: "Бетон гер"
Вредност радова: 1.217.764 динара