Црногорска 2

 

Колективно-стамбени објекат у Црногорској 2 саграђен је 1935. године по пројекту архитекaтa Ђорђа Ђорђевића и Фрање Урбана. Конципиран је у  духу модернизма.

Маркантни угаони објекат који детерминише раскршће и одликује се посебном кружно обликованом формом, представља архитектонско-урбанистичку вредност на простору некадашње Савамале.

У архитектонском, ликовном и естетском смислу посебно се истиче низ окулуса, кружних прозора, на последњој етажи, који наглашавају угаоно решење објекта.

Налази се у оквиру претходно заштићене целине "Стари Београд".

Извођач радова: "Неимар"
Вредност радова: 2.629.551 динар