Дечанска 23

 

Колективно-стамбена чатвороспратница у Дечанској 23, са мезанином и пословањем у приземљу, изграђена је 1923. године у духу академизма. Првобитно једноспратни објекат временом је надзидан за три спрата, у истом маниру.

Фасаду карактерише симетрична композиција, наглашена средишње постављеним балконима и маркантним еркерима који се налазе на три етаже. Објекат се одликује и фасадном скулптуром у мезанину, где су представљене фигуре атласа и на последњој етажи, где је скулптура смештена у плитку нишу.

Налази се у оквиру целине "Стари Београд", која ужива статус претходне заштите.

Извођач радова: "Неимар-град"
Вредност радова: 1.516.819 динара