Небојшина 53

 

Стамбени објекат у Небојшиној 53 са сутереном, приземљем и три спрата, саграђен је у периоду између два светска рата у стилу модернизма.

Фасада је потпуно сведена и крајње поједностављена, симетрично конципирана, са средишњим наглашеним ризалитом.

Налази се у оквиру претходно заштићене целине "Котеж Неимар".

Извођач радова: "Балкан"
Вредност радова: 1.679.177 динара