Вука Караџића 9

 

Стамбени објекат у Вука Караџића 9 са локалима у приземљу саграђен је 1923. године по пројекту Петра Гачића. Представља стандардни објекат обликован у духу академизма.

Првобитно троспратан објект, 1925. године надзидан је један спрат. На развијеној уличној фасади истиче се вертикалана профилација у виду канелираних пиластера, који фланкирају терасе три спрата, као и стилизована декорација у пољима изнад прозора. Посебан акценат представља тимпанон изнад кровног венца као завршни елемент фасаде.

Налази се у оквиру просторне културно-историјске целине "Кнез Михаилова улица", која је проглашена за културно добро од изузетног значаја.

Извођач радова: "Неимар-град"