Светозара Марковића 2

 

Маркантни угаони колективно-стамбени објекат у Светозара Марковића 2, са пословањем у приземљу, саграђен је 1927. године у духу академизма.

Фасада је рашчлањена по хоризонтали подеоним венцима, као и балконима који додатно истичу угао грађевине. У пољима изнад прозора другог спрата смештени су медаљони са рељефима. На бочним странама по вертикали фасаду деле пиластри са капителима урађеним са реминисценцијом на јонски стил.

Налази се у оквиру претходно заштићене целине "Стари Београд".

Извођач радова: "Неимар-град"