Светозара Марковића 4

 

Колективно-стамбени објекат у Светозара Mарковића 4 саграђен је шездесетих година двадесетог века у духу савремене архитектуре.

Представља стандардно решење, карактеристично за период шездесетих година у београдској архитектури. Фасада је разуђена уједначеним ритмом балкона који наглашавају кубистичну форму објекта.

Налази се у оквиру претходно заштићене целине "Стари Београд".

Извођач радова: "Пионир" Смедерево
Вредност радова: 1.236.617 динара