Светозара Марковића 6А

 

Дворишна стамбена зграда у Светозара Марковића 6А подигнута је у периоду између два светска рата у духу модернизма.

Одликују је хоризонтални подеони венци наглашени балконима. Фасада је обликована крајње поједностављено, што је и карактеристично за дворишне стамбене објекте међуратног периода.

Налази се у оквиру целине "Стари Београд", која ужива статус претходне заштите.

Извођач радова: "Неимар-град"
Вредност радова: 3.469.909 динара