ОДЛУКА о поступку предлагања лица у бирачке одборе за спровођење гласања на изборима за одборнике Скупштине града Београда (пречишћен текст)