Спортско-рекреативни центар "Пионирски град"

Кнеза Вишеслава 27
тел. 7542-094, факс: 7542-093 
www.pionirskigrad.org.rs

Директор: Љубомир Јовановић

Лоциран на падинама Кошутњака, са јединственом амбијенталном целином, на површини од 40 хектара шуме, ливада, парка и простора за спортско-рекреативне као и забавне активности деце.

Поред Централне зграде, 5000 m², у којој са налазе простори (кабинети, дискотека амфитеатар са 400 места, спортске сале...) за васпитно образовне, рекреативно – забавне, културне активности, као и ресторан са 400 места за исхрану деце. Центар располаже и са смештајним капацитетима – павиљонског типа.

У специфичном природном окружењу налазе се простори за слободне активности (пењалице, љуљашке...) као и терени за мали фудбал-рукомет, кошарку, одбојку, трим стаза (800 m), атлетска стаза, кружна асфалтна стаза и пропланци за слободну игру.

Члан је Међународне организације омладинских хостела (IYHF).