понедељак, 23. септембар 2019.

Секретаријат за опште послове

Одлука о додели уговора за јавну набавку број 29/19

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА
Секретаријат за опште послове


објављује

ОДЛУКУ
о додели уговора за поступак јавне набавке број 29/19 – Лиценце за Iron Port уређаје

 

ОДЛУКА